Home Mail Site Map
||||||||||
Prvi v Sloveniji certificirani po standardu ISO/IEC 27001

IT Slovenija
Webinarji
Foto Galerije

18.05 » DATA CENTER 2018 - aktualne vsebine!!!

18.05 » Konferenca DATA CENTER 2018 - že 5. leto zapored!!!

18.05 » Kako izgleda konferenca DATA CENTER v živo?

Izobraževanja › Upravljanje varnosti › Konferenca

Slovenska nacionalna ZVOP-2 in GDPR konferenca

Spoštovani!

V torek, 13. marca, je

bil na pristojnem DT Vlade sprejet predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Predlog ZVOP-2 tako odpira kar nekaj vprašanj o načinu implementacije varstva osebnih podatkov, kot ga določa GDPR, in razmerju med ZVOP-2 in GDPR.
Tako vas vabimo, da se udeležite konference:

Slovenska nacionalna ZVOP-2 in GDPR konferenca:

"Nova pravna ureditev in implementacija ZVOP-2 in GDPR"

22. marec 2018

Ljubljana (Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška, 1. nadstropje)

Tretji predlog zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2, z dne 13.3.2018, tukaj.

POZOR! Samo še danes, ponedeljek, 19.3., velja kotizacija 334,00 Eur, namesto 433,00 Eur ali pa 2 plačljivi+ 1 VIP karta.

Program konference

08.00-08.45

Prihod in registracija udeležencev

08.45-09.00

Pozdrav in uvodni nagovor
Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.

09.00-09.15

Stališče Slovenije do GDPR uredbe
Goran Klemenčič, Minister za pravosodje

09.15-10.00

Uvodno predavanje:
Nova pravna ureditev varstva osebnih podatkov je tu - kako naprej?
Mojca Prelesnik, IP RS

10.00-10.30

Predlog ZVOP-2 zakona, ki ga je pristojni vladni odbor sprejel
Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje (TBC)

10.30-11.00 Opća uredba o zaštiti podataka - zakonodavni okvir u Republici
Hrvatskoj
Mario Milner, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

11.00-11.30

ODMOR

  1. SEKCIJA 2. SEKCIJA
11.30-12.00 Kibernetska varnost, GDPR in tveganja IOT (s hekerskim prikazom)
Miha Ozimek, SIQ Ljubljana
Kako hitreje implementirati GDPR, če že imamo ISO 27001 
Erih Skočir, RESIS d.o.o.
12.00-12.30 Pridobitev privolitve stranke s podpisom na mobilni napravi
Jurica Sudac, MOBILEone d.o.o. 
Implementing GDPR compliance program based on DPIA results 
Lovre Gabrilo, MIADRIA d.o.o.
12.30-13.00 Praktični koraki, ki jih moramo prehoditi za zadostitev skladnosti GDPR zahtevam
Uroš Majcen, S&T Slovenija d.d.
Prihodnost globalnih prenosov podatkov - so BCR rešitev?
Sandra Kajtazović, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

13.00-13.45

Kosilo

13.45-14.15 Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in pogodba o obdelavi
Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.
Predlog Uredbe o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij 
Mojca Jarc, Direktorat za informacijsko družbo
14.15-14.45

Managing GDPR Risks
Simon Marvell, Acuity Risk Management

ePrivacy z vidika ponudnikov elektronskih komunikacijskih storitev
Katja Kmet, AKOS
14.45-15.15 Nova Uredba, novi izzivi: kaj pomeni dolžnost obveščanja o kršitvah varstva osebnih podatkov? 
Matjaž Drev, IP RS
Izzivi in prednosti implementacije splošne uredbe o varstvu podatkov v javnem zavodu
Simona Habič, RTV
15.15-15.45

Okrogla miza: Vloga, funkcija in izzivi DPO

Moderator: Marjan Antončič, Ainigma d.o.o.

Sodelujoči:

  • Maja Javoršek (Zavarovalnica Triglav, d.d.)
  • Matjaž Drev (IP RS)
  • Matej Pollick (NLB d.d.)
  • Simona Habič (RTV)

15.45

ŽREBANJE IN ZAKLJUČEK

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

V lanskem letu, to je 4. oktobra, smo bili prvi, ki smo v sklopu GDPR oz. ZVOP-2 konference, predstavili osnutek novega zakona na temo varstva osebnih podatkov ZVOP-2. Predaval je ključni snovalec zakona g. Peter Pavlin iz MP in še kar nekaj drugih priznanih predavateljev, med drugim IP RS ga. Mojca Prelesnik. Konferenca je bila nadvse uspešna, ne le da je bila razprodana, korak pred drugimi smo poskrbeli, da je slovensko gospodarstvo prvo izvedelo pri "čem smo".

In ravno to je razlog, da 22. marca ponovno organiziramo konferenco na to temo, tokrat še bolj dodelano, z jasnejšimi odgovori, ko bomo na prvo mesto postavili ZVOP-2. To torej ni ponovitev oktobrske konference, temveč nadaljevanje. In verjamemo, da bo tudi ta nad pričakovanji.

Dva meseca pred 25. majem, ko se bo v vseh državah članicah neposredno začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov, vabljeni, da se nam pridružite in prisluhnite ključnim strokovnjakom s tega področja na Slovenskih tleh.

Kakšne so poglavitne pripombe na prvi osnutek ZVOP-2?
Kako v novi informacijski dobi ZVOP-2 in uredba GDPR urejata varstvo osebnih podatkov?
Kako poteka implemenatcija GDPR uredbe v organizacijah?
Primeri praktičnih GDPR rešitev.
DPO v praksi - zadolžitve, funkcija, imenovanje.

Prenesi vsebine predavanj

Oglejte si utrinke GDPR (ZVOP-2) kongerence, oktobra 2017:


V zvezi z ZVOP-2 in GDPR imamo za vas pripravljenih več zanimivih opcij ponudb:

Ponudba 1
Popust na zgodnje prijave na Slovensko nacionalno ZVOP-2 in GDPR konferenco: 334,00 Eur - SAMO DO TEGA PETKA (redna cena 433,00 Eur)

Ponudba 2
Na temo ZVOP-2 in GDPR organiziramo tudi dvodnevni praktični delavnici (dva modula), kjer pridobite znanje, kako s konkretnimi koraki zaključiti projekt implementacije GDPR v vašem podjetju ter prejmete osnutke dokumentov, ki so vam pri tem v pomoč:
- Prva delavnica / 1. modul poteka na temo Sistem upravljanja varstva osebnih podatkov (SUVOP) z osnutki dokumentov. Več o GDPR in ZVOP-2 - SUVOP delavnici...
- Druga delavnica / 2. modul poteka na temo GDPR in ISO2700x. Več  o GDPR in ZVOP-2 - SUVI delavnici...

ZVOP-2 in GDPR konferenca + dve delavnici: 997,00 Eur
ZVOP-2 in  GDPR konferenca + ena delavnica: 797,00 Eur
Ena delavnica: 497,00 Eur
Dve delavnici: 697,00 Eur.
Cene so brez ddv.

Prijavo uredite v prijavnici, da obkljukate želeno kombinacijo.

Ponudba 3
Zakupite karte zaHEK.si in ZVOP-2 / GDPR konferenco za ceno 597,00 Eur in prihranite.

Konferenca o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 GDPR


Za opcije ponudb po vaši meri (kombinacijo izobraževanj v paketu, in-house izobraževanje, več udeležencev iz istega podjetja) nam pišite.

Za informacije sem na razpolago mojca@palsit.com, 041 338 664, 05 338 48 58, Mojca Beltram

 * Kosilo in vsi prigrizki so vključeni v ceno programa.

SREBRNI SPONZORJI

SIQ      S&T  

  SETCCE   

 

BRONASTI SPONZORJI

  Azop       Miadria  

Acuity       Rojs, peljhan, prelesnik in partnerji

 

 

Stališča, ki so predstavljena v prezentacijah, so stališča avtorja in ne organizacije, iz katere avtor prihaja niti organizacije, ki dogodek organizira.Predavatelji

V naše vrste smo ponovno povabili najboljše in ključne predavatelje s področja ZVOP-2 in GDPR na slovenskih tleh:

Peter PavlinPeter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje (TBC)

Od leta 1999 zaposlen na Ministrstvu za pravosodje. Od leta 1993 se akademsko ukvarja z varstvom osebnih podatkov, od leta 2002 pa zakonodajno. Med drugim je napisal ZVOP-1 (v sodelovanju z drugimi sodelavkami in sodelavci) ter se je v letih 2012-2016 pogajal na delovnih skupinah v Svetu Evropske unije glede Predloga Splošne uredbe o varstvu podatkov in povezane Direktive.


Mojca prelesnikMojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.

Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).

Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.

Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.

Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.

Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.

Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.


Andrej TomšičMag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke RS

Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005. 


Marjan AntončičMarjan Antončič, Ainigma d.o.o.

Marjan Antončič že več kot trideset let dela na področju informacijske varnosti in varstva podatkov. V okviru priprav na osamosvojitev Slovenije je v Ministrstvu za notranje zadeve leta 1991 oblikoval in nato poldrugo desetletje vodil Center za zaščito podatkov. Kot pravnik je sodeloval pri pripravi prvega in drugega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter pri številnih področnih zakonskih ureditvah varstva osebnih podatkov. Bil je nosilec priprave Zakona o tajnih podatkih. V okviru procesa vključevanja Republike Slovenije v EU je bil član delovne in pogajalske skupine za harmonizacijo slovenske pravne ureditve z evropskim pravnim redom na področju varstva osebnih in tajnih podatkov. Leta 2006 je z uspešno schengensko evalvacijo Slovenije na področju varstva osebnih podatkov zaključil kariero v Ministrstvu za notranje zadeve. Od takrat dela kot svetovalec za vzpostavitev sistemov upravljanja informacijske varnosti, varstvo osebnih in tajnih podatkov, e-identifikacijo in storitve zaupanja ter e-poslovanje in dolgoročno e-hrambo dokumentarnega gradiva. Na omenjenih področjih deluje tudi kot predavatelj na strokovnih konferencah in različnih drugih oblikah strokovnih usposabljanj oz. izobraževanj. Je tudi eden od ustanoviteljev in aktualni predsednik Slovenskega združenja za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja.

Simon Marvell, CEO, Acuity Risk Management

Acuity Risk Management was established in 2005 by Simon Marvell, an experienced information and enterprise risk management consultant. At Acuity, Simon has applied his deep knowledge and experience to develop STREAM Integrated Risk Manager. STREAM is an integrated risk management solution, providing the functionality and reporting to deliver the risk-based approach required by regulations such as GDPR and by standards, such as ISO 27001 and the NIST Cyber Security Framework. Today, STREAM is being used in over 100 countries across the world.

Prior to Acuity, Simon was a founder partner of Insight Consulting, a specialist 70 person risk management and information security consultancy which Simon sold to Siemens plc in 2004.


Katja KmetKatja Kmet, Vodja Sektorja za nadzor operaterjev pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve.

Po izobrazbi je univ. dipl. pravnica na Agenciji zaposlena 16 let. S svojim delom je pričela na oddelku za reševanje sporov, nato je 8 let opravljala naloge inšpektorja za telekomunikacije in sedaj 4 leta vodi Sektor za nadzor  operaterjev. Zadnja 3 leta se intenzivno ukvarja s področjem internetne nevtralnosti, tudi kot aktivna članica delovne skupine pri združenju Evropskih regulatorjev elektronskih komunikacij BEREC. Pri svojem delu spremlja in se dodatno izobražuje na področjih tehničnega razvoja omrežij in storitev naslednje generacije, varstvom zasebnosti ter varnosti omrežij in storitev.

Miha Ozimekmag. Miha Ozimek, SIQ Ljubljana

SIQ Ljubljana s svojo ekipo izkušenih strokovnjakov s področja informacijske varnosti izvaja celovit nabor varnostnih pregledov, ki jih prilagodimo glede na vaše potrebe. Izvajamo standardne revizije IT, GDPR, eIDAS ter varnostne preglede (avtomatizirani pregled ranljivosti, zunanji in notranji varnostni pregledi) in specializirane preglede glede na potrebe naročnika (skladnost s PCI DSS - ASV in QSA, varnostni pregled aplikacij, pregled mobilnih naprav, pregled igralniških sistemov, pregled izvorne kode, pregled sistemov SCADA, pregled VoIP/IP telefonije, socialni inženiring).

 

Sandra KajtazovićSandra Kajtazović, LL.M., CIPP/E, CIPM; Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Sandra je odvetnica, ukvarja pa se predvsem s področjem varstva osebnih podatkov in zasebnosti. Svetuje naročnikom in izvajalcem pri sklepanju pogodb o zunanjem izvajanju storitev in v zapletenih tehnoloških naročilih. Izkušnje ima tudi na področju vedenjskega profiliranja in ureditve piškotkov,  nadzora nad komunikacijami, tehnologijo veriženja blokov (blockchain), e-trženjem in pri reševanju kompleksnih regulatornih vprašanj o čezmejnem prenosu podatkov. Svetuje o področni pravni regulaciji varstva osebnih podatkov, zlasti pa je doslej delovala v panogah farmacije in zdravstva, bančništva, trgovine, telekomunikacij in modernih tehnologij. Stranke zastopa v postopkih pred nadzornimi organi in sodišči ter pri preprečevanju regulatornih zapletov. Izvaja tudi interna izobraževanja zaposlenih glede na specifične potrebe strank. Je imetnica certifikatov CIPP/E - Certified Information Privacy Professional/Europe in CIPM - Certified Information Privacy Manager, ki ju podeljuje IAPP -  International Association of Privacy Professionals.

Mario MilnerMario Milner, struč. spec. crim., Viši savjetnik – specijalist u Službi za nadzor i Središnji registar, AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Od 1999. do 2017. godine bio je ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, raspoređen na poslovima kriminalističke policije,

Od 2018. godine djelatnik je Agencije za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske na radnom mjestu Viši savjetnik – specijalist u Službi za nadzor i Središnji registar.

Lovre GabriloLovre Gabrilo, MIADRIA d.o.o.

Lovre is cloud computing professional with over 7 years of experience working with companies on identifying opportunities to improve/transform their business using public cloud solutions.

 

 

Matjaž Drev, IPRS

Mag. Matjaž Drev je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. V okviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva osebnih podatkov. Glavni izzivi, s katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo in nadzorom. 

Mag. Erih Skočir (RESIS d.o.o.)

Avtor je magister informatike, ki se po nekajletnem obdobju pedagoškega dela ves čas ukvarja z razvojem in graditvijo informacijskih sistemov s posebnim poudarkom na področju dela državnih organov. S svojimi izkušnjami je veliko prispeval pri graditvi in razvoju posameznih informacijskih sistemov (Informacijski sistem Državnega zbora RS itd.), javnih baz podatkov v slovenskem prostoru in popularizaciji sodobnih sredstev informatike ter njihovem približevanju končnim uporabnikom. Od konca devedestih je gradil informacijski sistema na področju bančništva in zavarovalništva v Slovenski izvozni družbi in sodeloval pri ustanovitvi SID Banke, SID – Prve kreditne zavarovalnice in družbe Prokolekt, kjer je med drugim vpeljal sistem varovanja informacij. Trenutno deluje kot svetovalec na področju razvoja informacijskih sistemov, uvajanju in optimizaciji BPM sistemov, varovanju podatkov in je tudi eden od ustanovnih članov društva poslovnih analitikov IIBA Slovenija.


Jurica SudacJurica Sudac, ustanovitelj in direktor MOBILEone d.o.o.

Jurica Sudac se že več kot 30 let ukvarja s programiranjem in razvojem poslovnih sistemov. V tem času je šel skozi vrsto različnih transformacij, od "punched" kartic, DOS programov pa vse do današnjega obdobja digitalne transformacije.
Danes je Jurica Sudac ustanovitelj in direktor podjetja MOBILEone, d.o.o. ki se ukvarja z razvojem mobilnih aplikacij.

 

Simona HabičMag. Simona Habič,  certificirana strokovnjakinja in pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov ter svetovalka na področju integritete in protikorupcijskih mehanizmov v javnem zavodu RTV Slovenija

Je avtorica in so-avtorica nacionalnih in mednarodnih raziskav o organizacijski integriteti, proti-korupcijskih mehanizmih in analiz različnih pojavov korupcije v javnem in zasebnem sektorju. Redno izvaja usposabljanja in programe v javnih institucijah, v zasebnem in nevladnem sektorju (Svet Evrope, Evropska komisija, EIPA LUX, IACC, članice EU, Upravna Akademija Ministrstva za javno upravo ipd). Kot strokovnjakinja na področju boja zoper korupcijo, integritete in transparentnosti je od 2012 stalna poročevalka za Evropsko komisijo za pripravo poročil o stanju korupcije v državi in je članica mednarodne mreže izkušenih strokovnjakov na tem področju. Je ena od ustanoviteljic in predsednica mednarodne organizacije Transparency International Slovenia od leta 2008.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Cena: 334,00 EUR + 22% DDV
Kotizacijo prosim poravnajte najkasneje 7 dni po prijavi na TRR: 02241-0090950979. Brez poravnane kotizacije v celoti vstop v dvorano ne bo mogoč. Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 14 dni pred izobraževanjem. Če se boste odjavili po tem roku, vam bomo zaračunali administrativne stroške (70% kotizacije), za odjavo teden dni pred dogodkom pa kotizacija zapade v celoti.

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.