Home Mail Site Map
||||||||||
Prvi v Sloveniji certificirani po standardu ISO/IEC 27001

IT Slovenija
Webinarji
Foto Galerije

21.02 » Utrinki delavnice Sistem upravljanja varstva osebnih podatkov

21.02 » Najavljamo ZVOP-2 konferenco

13.12 » 15. INFOSEK konferenca je pritegnila pozornost medijev

Izobraževanja › Upravljanje varnosti › Konferenca

ZVOP-2 (GDPR) konferenca

Datum: 22.03.2018 | Ljubljana

22. marec 2018

Ljubljana (Gospodarsko razstavišče)

V lanskem letu, to je 4. oktobra, smo bili prvi, ki smo v sklopu GDPR oz. ZVOP-2 konference, predstavili osnutek novega zakona na temo varstva osebnih podatkov ZVOP-2. Predaval je ključni snovalec zakona g. Peter Pavlin iz MP in še kar nekaj drugih priznanih predavateljev, med drugim IP RS ga. Mojca Prelesnik. Konferenca je bila nadvse uspešna, ne le da je bila razprodana, korak pred drugimi smo poskrbeli, da je slovensko gospodarstvo prvo izvedelo pri "čem smo".

In ravno to je razlog, da 22. marca ponovno organiziramo konferenco na to temo, tokrat še bolj dodelano, z jasnejšimi odgovori, ko bomo na prvo mesto postavili ZVOP-2. To torej ni ponovitev oktobrske konference, temveč nadaljevanje. In verjamemo, da bo tudi ta nad pričakovanji.

Dva meseca pred 25. majem, ko se bo v vseh državah članicah neposredno začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov, vabljeni, da se nam pridružite in prisluhnite ključnim strokovnjakom s tega področja na Slovenskih tleh.

Kakšne so poglavitne pripombe na prvi osnutek ZVOP-2?
Kako v novi informacijski dobi ZVOP-2 in uredba GDPR urejata varstvo osebnih podatkov?
Kako poteka implemenatcija GDPR uredbe v organizacijah?
Primeri praktičnih GDPR rešitev.
DPO v praksi - zadolžitve, funkcija, imenovanje.

Sodelovanje z nami so že potrdili:

  • ga. Mojca Prelsnik (IP RS): "Nova pravna ureditev varstva osebnih podatkov je tu - kako naprej?"
  • g. Andrej Tomšič (namestnik IP RS): "GDPR / ZVOP-2 in informacijska varnost"
  • g. Marjan Antončič (Ainigma d.o.o.): "Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in pogodba o obdelavi osebnih podatkov v luči zahtev GDPR / ZVOP-2"
  • g. Peter Pavlin (ključni snovalec zakona ZVOP-2) (TBC)
  • ga. Katja Kmet (AKOS): "Predlog Uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ključne novosti" 
  • mag. Miha Ozimek (SIQ Ljubljana): "Kibernetska varnost, GDPR in tveganja IOT (z hekerskim prikazom)"
  • podjetje SmartIS d.o.o. - predavanje v pripravi
  • ga. Mojca Jarc, Direktorat za informacijsko družbo: predavanje v pripravi
  • ga. Maja Javoršek, Zavarovalnica Triglav, d.d., DPO
  • drugi v dogovarjanju, točen program bo znan v kratkem

Oglejte si utrinke GDPR (ZVOP-2) kongerence, oktobra 2017:


V zvezi z ZVOP-2 in GDPR imamo za vas pripravljenih več zanimivih opcij ponudb:

Ponudba 1
Popust na zgodnje prijave ZVOP-2/ GDPR konferenca (do 28. februarja): 397,00 Eur (redna cena 433,00 Eur)

Ponudba 2
Na temo ZVOP-2 in GDPR organiziramo tudi dvodnevni praktični delavnici (dva modula), kjer pridobite znanje, kako s konkretnimi koraki zaključiti projekt implementacije GDPR v vašem podjetju ter prejmete osnutke dokumentov, ki so vam pri tem v pomoč:
- Prva delavnica / 1. modul poteka na temo Sistem upravljanja varstva osebnih podatkov (SUVOP) z osnutki dokumentov. Več o GDPR in ZVOP-2 - SUVOP delavnici...
- Druga delavnica / 2. modul poteka na temo GDPR in ISO2700x. Več  o GDPR in ZVOP-2 - SUVI delavnici...

ZVOP-2 / GDPR konferenca + dve delavnici: 997,00 Eur
ZVOP-2 / GDPR konferenca + ena delavnica: 797,00 Eur
Ena delavnica: 497,00 Eur
Dve delavnici: 697,00 Eur. Več o GDPR in ZVOP-2 izobraževalnih delavnicah...
Cene so brez ddv.

Ponudba 3
Zakupite karte za BCP konferenco ali HEK.si in ZVOP-2 / GDPR konferenco za ceno 597,00 Eur in prihranite.

Konferenca o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 GDPR


Za opcije ponudb po vaši meri (in-house izobraževanje, več udeležencev iz istega podjetja) nam pišite.

Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2, tukaj.

Za informacije sem na razpolago mojca@palsit.com, 041 338 664, 05 338 48 58, Mojca Beltram

 

SREBRNI SPONZORJI

SIQ    

BRONASTI SPONZORJI

 SmartIS

Stališča, ki so predstavljena v prezentacijah, so stališča avtorja in ne organizacije, iz katere avtor prihaja niti organizacije, ki dogodek organizira.Predavatelji

V naše vrste smo ponovno povabili ključne predavatelje s področja ZVOP-2 in GDPR na slovenskih tleh

Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje (TBC)

Od leta 1999 zaposlen na Ministrstvu za pravosodje. Od leta 1993 se akademsko ukvarja z varstvom osebnih podatkov, od leta 2002 pa zakonodajno. Med drugim je napisal ZVOP-1 (v sodelovanju z drugimi sodelavkami in sodelavci) ter se je v letih 2012-2016 pogajal na delovnih skupinah v Svetu Evropske unije glede Predloga Splošne uredbe o varstvu podatkov in povezane Direktive.


Mojca prelesnikMojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.

Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).

Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.

Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.

Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.

Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.

Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.


Andrej TomšičMag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke RS

Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005. 


Marjan AntončičMarjan Antončič, Ainigma d.o.o.

Marjan Antončič že več kot trideset let dela na področju informacijske varnosti in varstva podatkov. V okviru priprav na osamosvojitev Slovenije je v Ministrstvu za notranje zadeve leta 1991 oblikoval in nato poldrugo desetletje vodil Center za zaščito podatkov. Kot pravnik je sodeloval pri pripravi prvega in drugega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter pri številnih področnih zakonskih ureditvah varstva osebnih podatkov. Bil je nosilec priprave Zakona o tajnih podatkih. V okviru procesa vključevanja Republike Slovenije v EU je bil član delovne in pogajalske skupine za harmonizacijo slovenske pravne ureditve z evropskim pravnim redom na področju varstva osebnih in tajnih podatkov. Leta 2006 je z uspešno schengensko evalvacijo Slovenije na področju varstva osebnih podatkov zaključil kariero v Ministrstvu za notranje zadeve. Od takrat dela kot svetovalec za vzpostavitev sistemov upravljanja informacijske varnosti, varstvo osebnih in tajnih podatkov, e-identifikacijo in storitve zaupanja ter e-poslovanje in dolgoročno e-hrambo dokumentarnega gradiva. Na omenjenih področjih deluje tudi kot predavatelj na strokovnih konferencah in različnih drugih oblikah strokovnih usposabljanj oz. izobraževanj. Je tudi eden od ustanoviteljev in aktualni predsednik Slovenskega združenja za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja.


Katja KmetKatja Kmet, Vodja Sektorja za nadzor operaterjev pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve.

Po izobrazbi je univ. dipl. pravnica na Agenciji zaposlena 16 let. S svojim delom je pričela na oddelku za reševanje sporov, nato je 8 let opravljala naloge inšpektorja za telekomunikacije in sedaj 4 leta vodi Sektor za nadzor  operaterjev. Zadnja 3 leta se intenzivno ukvarja s področjem internetne nevtralnosti, tudi kot aktivna članica delovne skupine pri združenju Evropskih regulatorjev elektronskih komunikacij BEREC. Pri svojem delu spremlja in se dodatno izobražuje na področjih tehničnega razvoja omrežij in storitev naslednje generacije, varstvom zasebnosti ter varnosti omrežij in storitev.

Miha Ozimekmag. Miha Ozimek, SIQ Ljubljana

SIQ Ljubljana s svojo ekipo izkušenih strokovnjakov s področja informacijske varnosti izvaja celovit nabor varnostnih pregledov, ki jih prilagodimo glede na vaše potrebe. Izvajamo standardne revizije IT, GDPR, eIDAS ter varnostne preglede (avtomatizirani pregled ranljivosti, zunanji in notranji varnostni pregledi) in specializirane preglede glede na potrebe naročnika (skladnost s PCI DSS - ASV in QSA, varnostni pregled aplikacij, pregled mobilnih naprav, pregled igralniških sistemov, pregled izvorne kode, pregled sistemov SCADA, pregled VoIP/IP telefonije, socialni inženiring).

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Cena: 297,00 EUR + 22% DDV
Kotizacijo prosim poravnajte najkasneje 7 dni po prijavi na TRR: 02241-0090950979. Brez poravnane kotizacije v celoti vstop v dvorano ne bo mogoč. Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 14 dni pred izobraževanjem. Če se boste odjavili po tem roku, vam bomo zaračunali administrativne stroške (70% kotizacije), za odjavo teden dni pred dogodkom pa kotizacija zapade v celoti.

Druge opcije prijav
v paketu z ZVOP-2 (GDPR) konferenco

ZVOP-2 (GDPR) konferenca + dve delavnici: 997,00 Eur

1. modul - Sistem upravljanja varstva osebnih podatkov (SUVOP) z osnutki dokumentov: 497,00 Eur

2. modul - GDPR in ISO2700x: 497,00 Eur

1. modul (SUVOP) in 2. modul (GDPR in ISO2700x): 697,00 Eur

BCP konferenca in ZVOP-2 (GDPR): 597,00 Eur


 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.