Home Mail Site Map
||||||||||
Prvi v Sloveniji certificirani po standardu ISO/IEC 27001

IT Slovenija
Webinarji
Foto Galerije

18.05 » DATA CENTER 2018 - aktualne vsebine!!!

18.05 » Konferenca DATA CENTER 2018 - že 5. leto zapored!!!

18.05 » Kako izgleda konferenca DATA CENTER v živo?

Izobraževanja › Upravljanje varnosti › Konferenca

1. mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja, ZEIDES 2017

Slovensko združenje za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja (Združenje EIDES) v sodelovanju s podjetjem Palsit d.o.o. organizira

1. mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja, ZEIDES 2017

četrtek, 26.oktober 2017

Ljubljana, Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

 

Na konferenci o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja, ZEIDES 2017, boste prisluhnili kako povezano in z novimi IT tehnologijami, vključno z blockchainom, obravnavati izzive in priložnosti, ki izhajajo iz Uredbe eIDAS, GDPR, PSD-2 ter drugih evropskih in nacionalnih predpisov, ki se vežejo na e- identifikacijo in storitvah zaupanja za e-transakcije.

PROGRAM TUKAJ. Vsebina posameznih predavanj je na voljo tukaj

Osrednjo pozornost namenili naslednjim temam:

1. Uredba eIDAS; stanje implementacije na EU in nacionalni ravni
- izvedbeni predpisi, izdani na podlagi Uredbe eIDAS;
- slovenski izvedbeni predpisi (pripravljanje novega Zakona o elektronskem poslovanju ter prilagajanje področnih predpisov);
- varstvo osebnih podatkov in e-identifikacija (GDPR / ZVOP-2);
- relevantni standardi in tehnične specifikacije (ETSI, NIST, plačilne storitve);

2. e-identiteta fizične in pravne osebe
- pravna identiteta posameznika: vzpostavitev, identifikacijska sredstva in postopki;
- e-identiteta; postopki registracije osebe in povezave med njeno pravno in e-identiteto;
- e-identifikacija in avtentikacije ter e-identifikacijska sredstva;
- video identifikacije in oddaljena elektronska registracija;

3. sheme elektronske identifikacije in varnost e-poslovanja
- ravni zanesljivosti shem elektronske identifikacije;
- certifikacijski postopki in EU Lista zaupanja;
- ravni zaupanja in onemogočanje zanikanja izvedbe mobilne e-storitve;
- kvalificirana storitev hrambe kvalificiranih elektronskih podpisov;
- vzajemno/ čezmejno priznavanje sredstev e-identifikacije in interoperabilnost;
- blockchain tehnologija;
- informacijska varnost / varnost kibernetskega prostora (NIS direktiva; nov zakon o informacijski varnosti);
- zagotavljanje celovitosti, avtentičnosti in razpoložljivosti mobilnih e-storitev;

4. e-identifikacija in storitve zaupanja za e-transakcije v javni upravi in pravosodju
- SI-PASS;
- portal e-uprava in storitve zaupanja;
- vezava storitev e-uprave na SI-PASS;
- interoperabilnost storitev javne uprave na ravni EU;
- e- priporočena dostava v poslovanju javne uprave in pravosodja;

5. e-identifikacija in storitve zaupanja za e-transakcije v zasebnem sektorju
- e-bančništvo (močna avtentikacija v PSD-2 in novi zakonski ureditvi plačilnih storitev/sistemov ter ukrepov in postopkov preprečevanja pranja denarja;
- e-zavarovalništvo;
- e-trgovina;
- digital onboarding;
- mobilni e-podpis, rešitve in storitve;

Na konferenci bodo predstavljene aktivnosti državnih organov, regulatorjev, standardizacijskih organov, branžnih združenj in zbornic ter posameznih ponudnikov rešitev in storitev, ki smo jim priča eno leto od začetka uporabe Uredbe eIDAS, ter smeri prihodnjega razvoja tega področja v luči implementacije PSD-2 in GDPR ter sprejetja nacionalne zakonodaje s področja e-poslovanja.

Za vas kot vedno pripravljamo najnovejše in aktualnejše teme iz različnih področij e-poslovanja ter varovanja informacij. Tudi s tokrtano tematiko smo poskrbeli, da boste vsi, ki se jih to področje tiče, na tekočem, da svoje znanje nagradite ter istočasno ugotovite na katerih točkah e-poslovanja potrebujete dopolnitve.

www.zeides.si

Lepo vabljeni, za informacije sem vam na razpolago!

Mojca Beltram
mojca.beltram@palsit.com
05 338 48 58

 

ORGANIZATOR KONFERENCE

Zeides

 

SOORGANIZATOR KONFERENCE

PALSIT

 

ZLATI SPONZOR

OSI

 

SREBRNI SPONZOR

Genis     

       Vep    

 

BRONASTI SPONZOR 

 Ainigma         SETCCE 

   SIQ           Bureau Veritas    Posita 

   

 Halcom      

 Oracle     Gemalto 

Na konferenci o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja, ZEIDES 2017, boste imeli priložnost slišati, kako povezano in z novimi IT tehnologijami, vključno z blockchainom, obravnavati izzive in priložnosti, ki izhajajo iz Uredbe eIDAS, GDPR, PSD-2 ter drugih evropskih in nacionalnih predpisov, ki se vežejo na e- identifikacijo in storitvah zaupanja za e-transakcije.

* Osebni podatki udeležencev se bodo posredovali soorganizatorju Združenje EIDES

 

Stališča, ki so predstavljena v prezentacijah, so stališča avtorja in ne organizacije, iz katere avtor prihaja niti organizacije, ki dogodek organizira.Predavatelji

Mojca prelesnikMojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom.
Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.).
Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja.
Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ.
Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje.
Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Stane ŠtefančičStane Štefančič, Genis d.o.o.

Stane Štefančič je pionir slovenske informatike in ustanovitelj podjetja Genis. Od leta 1991 je skupaj s slovenskimi akademiki informatike: dr.Krisper, dr.Gyorkes, in dr.Welzer organiziral letno konferenco Re-Reinženiring informacijskih sistemov z glavnim poslanstvom uvajanja inženirskega pristopa v slovensko informatiko. V podjetju Genis je od leta 1994 uvedel profesionalni pristop pri gradnji sodobnih informacijskih sistemov s učinkovitim vodenjem projektov, podatkovnim modeliranjem, procesnim pristopom in trinivojsko arhitektekturo spletnih aplikacij. Sodeloval je pri uvedbi BPM in SOA v večjih slovenskih podjetjih in javni upravi. 
V Genisu je v novem tisočletju sestavil, spodbujal in vodil tim inovatorjev in profesionalcev, ki so sodelovali na projektih slovenske javne uprave: Centralni Register Prebivalstva, Matični register in Register Stalnega Prebivalstva, Vpogled v lastne osebne podatke, e-Rojstva in e-Občine.Slovenska javna uprava je v letu 2007 po oceni Cap Gemini prejela 2.nagrado med članicami Evropske Unije. 
Od Slovenskega Društva Informatikov je prejel posebno priznanje “Najboljši uvajalec teorije v prakso”.

Marko ŠmidMarko Šmid, OSI

ima večletne izkušnje z zagotavljanjem varnosti na področju informacijske tehnologije, z vzpostavitvijo in upravljanjem varnostnih gradnikov, zaščito aplikacij in podatkov ter revizijo varnosti IT sistemov. V podjetju OSI skupaj z ekipo upravlja razvoj lastnih produktov ter načrtovanje in vpeljavo celovitih infrastrukturnih rešitev na področju elektronskih identitet, avtentikacije, elektronskega podpisa in zagotavljanja varnosti aplikativnih rešitev. Ključne usmeritve so mu: novi izzivi na področju IT tehnologije, kakovostno opravljeno delo in zadovoljstvo naročnikov.

 

Marjan AntončičMarjan Antončič, Združenje EIDES

Je lastnik in prokurist podjetja Ainigma. Na področju informacijske varnosti dela že trideset let. Vso kariero je delal v Ministrstvu za notranje zadeve oziroma Policiji, kjer je med ostalim ustanovil in vodil Center za zaščito podatkov. Kot pravnik je sodeloval pri pripravljanju in implementiranju zakonov o varstvu osebnih podatkov in številnih drugih predpisov, ki urejajo varstvo in zavarovanje podatkov. Je avtor Zakona o tajnih podatkih. Kot član delovnih skupin za harmonizacijo pravnega reda Republike Slovenije za izpolnitev pogojev za članstvo v EU in Natu v poglavju »pravosodje in notranje zadeve« je bil odgovoren za vprašanja varstva in zavarovanja osebnih ter tajnih podatkov. Kariero v Policiji je zaključil kot pomočnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije, in sicer z uspešno izvedeno schengensko evalvacijo Republike Slovenije na področju varstva podatkov. Sedaj državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje pri vprašanjih informacijske varnosti in razvoja poslovnih informacijskih sistemov.

Paksi AttilaPaksi Attila, Gemalto

Taking IT Security, Data Protection and Access Management seriously.
15+ years experience in IT, 10+ years experience in sales and business development in the banking IT software solution field.
Specialties: International business development and sales, providing insight of market situation and solutions for customers and partners. Or just connecting people so that they can help each other.
Main sales achievements:
- Won the biggest one-time fee project with our team at an existing client
- Won a big project from a new customer, previously considered as "unapproachable"
Proud Dad, Rotarian.
I like to connect and help people, feel free to reach out to me!

Anja Rijavec Uršej, BANKA SLOVENIJE, Evrosistem

Kot Zoisova štipendistka je leta 2007 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po študiju se je zaposlila kot pravnica v gospodarski družbi, vzporedno pa opravljala sodniško pripravništvo pri Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2009 se je zaposlila v Sektorju za finančni sistem Ministrstva za finance. V oddelku za bančništvo, zavarovalništvo in plačilni promet je opravljala naloge s področja bančništva in plačilnega prometa, leta 2012 pa je prevzela vodenje tega oddelka. Maja 2013 je svojo poklicno pot nadaljevala na Banki Slovenije, v oddelku Plačilni in poravnalni sistemi in sicer sprva kot samostojna inšpektorica, od leta 2015 kot vodja odseka Plačilni sistemi in storitve, od decembra 2016 pa kot namestnica direktorja. Z namenom izmenjave znanja in izkušenj na področjih pravnih podlag za opravljanje plačilnih storitev in inovativnih načinov plačevanja redno predava na seminarjih in posvetih v organizaciji Združenja bank Slovenije. Prav tako je sodelovala pri več tehničnih pomočeh centralnim bankam jugovzhodne Evrope na področjih nadzora nebančnih ponudnikov plačilnih storitev in pravnih podlag opravljanja plačilnih storitev.

Denis TomaševićDenis Tomašević, Halcom d.d.

Denis Tomašević opravlja vlogo glavnega pooblaščenca za informacijsko varnost v podjetju Halcom d.d. Svojo tehnično izobrazbo je nadgradil s 25-letnimi izkušnjami v informacijski tehnologiji, kjer je v zadnjih 10 letih vodil različne programe na področju varnosti.s

 

 

Jože RihtaršičJože Rihtaršič, Vrhovno sodišče RS 

Diplomiral sem semptembra 2005 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani. Znanstveni magistrski naziv sem pridobil 7. 7. 2015 na programu Informacijsko upravljavske vede na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Od 2007 do danes sem zaposlen na Vrhovnem sodišču RS, kjer so moje naloge priprava tehnične dokumentacije za razpise, analiza poslovnih procesov, implementacija programske opreme, raziskava in testiranje novih odportokodnih tehnologij.

 

Ivan ČrvIvan Črv, Bureaus Veritas

Ivan Črv, vodilni presojevalec na področju informacijske varnosti za eIDAS, GDPR, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO 20000, Certificiran DPO, Vodilni predavatelj za usposabljanje IRCA registriranih ISMS vodilnih presojevalcev, ter tehnični vodja sheme SPA 17 Certificiranje ponudnikov storitev zaupanja po Uredbi (EU) št. 910/2014 pri Bureau Veritas Slovenija.

 

 

Leo Lokas Leo Lokas 

Previously has 11yrs experience with new business development, mainly in ICT field. Currently Business Development Director in AKD, in charge of the whole process from planning to development of company products and services.

Special points of interest are solutions that provide added value to existing processes in real-life scenarios. At the moment focused on eID promotion by developing reliable services for eID use at the national level.

 

Andrej rakarAndrej Rakar, SIQ Ljubljana

Andrej Rakar, dr. elektrotehniških znanosti, je na Institutu Jožef Stefan deloval na področju nadzornih sistemov tehničnih procesov in uvajanju informacijskih tehnologij v proizvodnjo. Na področju informacijske varnosti deluje že od leta 2005, praktične izkušnje pa si je pridobil na najzahtevnejših projektih za finančne ustanove, zavarovalnice, telekomunikacijske operaterje, zdravstvo in podjetja iz gospodarstva. Kot vodja informacijske varnosti na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ) se ukvarja z izvajanjem celovitih varnostnih pregledov informacijskih tehnologij in varnim načrtovanjem informacijskih sistemov. Poleg tega predava na različnih konferencah in drugih prireditvah s tematiko informacijske varnosti.

Damijan PošDamijan Poš, Pošta Slovenije d.o.o. 

Damijan Poš opravlja svoje delo v Pošti Slovenije in ima več kot 15 let izkušenj na področju elektronskih storitev. Je redni član strokovnih ekip, komisij in združenj pri uvajanju novih informacijskih storitev na področju identifikacije in e-identitet (digitalna potrdila), brezpapirnega poslovanja (izmenjava elektronskih dokumentov, digitalizacija gradiva, elektronska hramba) in računalništva v oblaku. Svoje znanje in izkušnje deli kot predavatelj na različnih poslovnih konferencah in dogodkih. Sodeluje s številnimi slovenskimi podjetji in organizacijami, kot so banke, javna uprava, državne ustanove in podjetja iz gospodarstva. Trenutno je na delovnem mestu vodje oddelka podpore in prodaje strankam informacijskih storitev.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Cena: 200,00 EUR + 22% DDV
Kotizacijo prosim poravnajte najkasneje 7 dni po prijavi na TRR: 02241-0090950979. Brez poravnane kotizacije v celoti vstop v dvorano ne bo mogoč. Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 14 dni pred izobraževanjem. Če se boste odjavili po tem roku, vam bomo zaračunali administrativne stroške (70% kotizacije), za odjavo teden dni pred dogodkom pa kotizacija zapade v celoti.

Zakupite vstopnice za konferenci GDPR in ZEIDES v paketu

Cena paketa: 450,00 EUR + 22% DDV


 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.