Home Mail Site Map
||||||||||
Prvi v Sloveniji certificirani po standardu ISO/IEC 27001

IT Slovenija
Webinarji
Foto Galerije

18.05 » DATA CENTER 2018 - aktualne vsebine!!!

18.05 » Konferenca DATA CENTER 2018 - že 5. leto zapored!!!

18.05 » Kako izgleda konferenca DATA CENTER v živo?

Izobraževanja › Upravljanje varnosti › Konferenca

Sejem ZAUH 2018

Sejem ZAUH 2018

- zajem, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkov

10. leto zapored

Četrtek, 10. maj 2018
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče


Za udeležence je vstop BREZPLAČEN.

 

Zakaj se udeležiti sejma ZAUH 2018?

Na letošnjem sejmu in spremljajoči konferenci ZAUH bomo osrednjo pozornost namenili normativnim ter organizacijskim in tehnološko – tehničnim vprašanjem uporabe, zajema, upravljanja in hrambe digitalnih gradiv v poslovnih okoljih, podprtih z mobilnimi in »oblačnimi« informacijskimi tehnologijami

V okviru konference nam bodo strokovnjaki iz gospodarstva in javne uprave predstavili odgovore na izzive, ki jih pred nas postavljajo novi predpisi s področja e-poslovanja in varstva podatkov, nove tehnologije obravnavanja e-dokumentov, digitalna prenova poslovnih in upravnih procesov, ter s tem povezane priložnosti za kakovostnejše, učinkovitejše, dostopnejše in varnejše e-storitve. 

V okviru sejemskega dela ZAUH-a se boste lahko, v neposrednem stiku s ponudniki, seznanili z najnovejšimi rešitvami in storitvami s področja e-poslovanja, s poudarkom na ustvarjanju, izmenjavi, zajemu, upravljanju in hrambi digitalnih gradiv. Ob tem boste imeli priložnost, da s številnimi kolegi in kolegicami izmenjate informacije in izkušnje ter dobre prakse, ki vam bodo v pomoč pri vaših projektih prehoda na e-poslovanje.

Dogodek ZAUH je vsako leto organiziran v sodelovanju z ARHIVOM REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Ob koncu dogodka vam izdamo potrdilo o udeležbi na sejmu ZAUH.

 

 

Program

7.45-8.30

Prihod in registracija

8.30-9.00

Pozdrav organizatorja Palsit d.o.o.

Uvodni pozdrav - Prenovljena Uredba o dokumentarnem in arhivskem gradivu
Bojan Cvelfar, Arhiv Republike Slovenije

Uvodni pozdrav
Bine Žerko, IMAGING SYSTEMS d.o.o.

Uvodni pozdrav
Miha Lesar, VIBOR d.o.o.

9.00-9.15 Kaj so in kaj niso zahteve uredbe o varstvu podatkov (GDPR)?
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije
9.15-9.30 Spletna storitev za prijavo in E-podpis SI-PASS  Katarina Čepon, Ministrstvo za javno upravo
9.30-09.45 Z novo Uredbo o upravnem poslovanju bliže digitalni javni upravi
Kristina Valenčič, Ministrstvo za javno upravo
09.45-10.00 Dolgoročno ohranjanje e-pošte: Tehnični vidik
Klavdija Krivec, Arhiv Republike Slovenije
10.00-10.30 GDPR, ZVOP, ZVDAGA, MOREQ, ... blockchain in IMiS
Bine Žerko, IMAGING SYSTEMS d.o.o.

10.30-11.00

Odmor

  1. SEKCIJA 2. SEKCIJA

11.00-11.30

GDPR drama & ZVOP-2 orodjarna
ZupO.si d.o.o., Klemen Zupan in 360ecm d.o.o., Andrej Matjašič  
Kako naj gremo v korak z zahtevami sodobnega poslovanja, četudi smo majhni? 
PIA d.o.o., Saša Kovač
11.30-12.00 Informacijska rešitev mPrivacy za upravljanje GDPR - orodje za vsakega DPO-ja
MIKROGRAFIJA d.o.o., Sandi Rožman
Prenova informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom v javni upravi
Grega Bernard - MARG d.o.o.,
Roman Črešnar - APS PLUS d.o.o.,
Mojca Skok - AVTENTA d.o.o.,
Kristina Valenčič -MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
12.00-12.30 Oddaljena e-privolitev/e-soglasje z naprednim e-podpisom
OSI d.o.o., Marko Šmid
Kako gresta skupaj varstvo osebnih podatkov in učinkovitost upravljanja dokumentov?
MIKROCOP d.o.o., Alenka Fic Mikolič in Klemen Novak

12.30-13.00

Prava rešitev je Simpl sprostitev. SimplDox. Dober za posel, enostaven za vas.
GENIS d.o.o., Ana Štefančič
eHramba.si zagotavlja varnost in zakonsko skladnosti ePoslovanja 
ZZI d.o.o., Rok Bojanc

13.00-13.45

Odmor

13.45-14.15 Prima!Mobile: Upravljanje z digitalnimi dokumenti v mobilnem okolju
MIKROPRIMAR d.o.o., Davorin Plemenitaš
Je digitalizacija res odgovor na vse izzive?
CREA d.o.o., Matjaž Kobal

14.15-14.45

Porast notranjih pravil kot posledica ustrezne informacijske varnosti v podjetjih 
SIQ, Miha Ozimek

14.45-15.15

OKROGLA MIZA 
1001 uredba kako se lahko slovenska podjetja temu čim bolj enostavno prilagodijo 

Uredba o upravnem poslovanju (UUP)
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG)
Uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 

15.15

ŽREBANJE IN ZAKLJUČEK

 

POVZETKI PREDAVANJ NA KONFERENCI ZAUH 2018: 

- Prenovljena Uredba o dokumentarnem in arhivskem gradivu
Bojan Cvelfar, Arhiv Republike Slovenije

 

Mojca prelesnik- Kaj so in kaj niso zahteve uredbe o varstvu podatkov (GDPR)?
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije

Informacijski pooblaščenec prejema številna vprašanja, ki kažejo, da mnoga podjetja in organizacije s strahom pričakujejo 25. 5. 2018, ko se začne uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (ang. GDPR). Čeprav gre za prelomnico, pa ne gre pozabiti, da varstvo osebnih podatkov v Sloveniji poznamo že več kot 25 let in da je veljavni zakon odličen. Posamezni instituti GDPR se velikokrat v javnosti razumejo povsem narobe. Tako npr. pravica do pozabe v resnici pomeni le nadgradnjo sicer že obstoječe pravice do izbrisa oz. popravka. Preširoko se razume tudi pravico do prenosljivosti na način, da bomo posamezniki odslej vedno lahko dobili e-verzijo vseh svojih podatkov - dobili jih bomo lahko le od upravljavcev v zasebnem sektorju in to v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, a le če njihova obdelava temelji na naši osebni privolitvi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Klavdija Krivec- Dolgoročno ohranjanje e-pošte: Tehnični vidik
Klavdija Krivec, Arhiv Republike Slovenije

Slovenski javni arhivi so zadolženi za varovanje dokumentacije, ki ima pomen za znanost in kulturo ter pravno varnost posameznikov in države. Ocenjujemo, da bo do leta 2020 velik del arhivskega gradiva hranjen samo še v elektronski obliki. V Sloveniji v ta namen vzpostavljamo slovenski javni elektronski arhiv e-ARH.si, namenjen elektronskemu arhiviranju. V okviru strategije e-ARH.si 2010 – 2015 je bila razvita prva rešitev elektronskega arhiviranja, s katero lahko Arhiv RS od ustvarjalcev prevzema eAG. Nadaljnji razvoj rešitev elektronskega arhiviranja predstavlja marca 2016 s strani Vlade Republike Slovenije potrjena Strategija in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva 2016 – 2020. V okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020 se posvečamo nadaljnjemu razvoju sistema e-ARH.si ter se osredotočamo na dolgoročno ohranjanje novih vrst eAG, med katere sodi tudi elektronska pošta.  


 Alenka Žužek Nemec- Spletna storitev za prijavo in E-podpis SI-PASS

Alenka Žužek Nemec in Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo

Pri zagotavljanju zaupanja pri elektronskem poslovanju so bistvenega pomena rešitve, ki zagotavljajo zanesljivo avtentikacijo tako uporabnikov kot ponudnikov storitev, ter rešitve, ki omogočajo nezatajljivost opravljenih transakcij, kot je npr. elektronski podpis. Spletna storitev za prijavo in e-podpis SI-PASS Državnega centra za storitve zaupanja, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo, predstavlja ključno vozlišče za uporabo centraliziranih storitev za zagotavljanje zaupanja. Trenutno sta v okviru te storitve vzpostavljena dva centralna gradnika, in sicer gradnik za avtentikacijo SI-CAS ter gradnik za strežniški e-podpis SI-CeS. SI-PASS pa omogoča tudi novost, in sicer prijavo in e-podpisovanje z mobilnimi napravami, t.i. smsPASS. Sredi leta 2018 bo gradnik za aventikacijo SI-CAS razširjen z dodatno, zelo pomembno funkcionalnostjo, saj bo omogočal tudi čezmejno avtentikacijo uporabnikov iz drugih držav članic EU.

kristina valencicZ novo Uredbo o upravnem poslovanju bliže digitalni javni upravi
Kristina Valenčič, Ministrstvo za javno upravo 

Digitalizacija poslovanja je postala stalnica sodobnega vsakdana in je prisotna v vseh porah našega življenja. Ministrstvo za javno upravo digitalizacijo vidi tudi kot priložnost za posodobitev upravnih procesov s ciljem zagotavljanja kakovostnih, hitrih, dostopnih, jasnih in enostavnih storitev za državljane in gospodarstvo. Pospešeno nadgrajujemo dosedanje storitve eUprave z novimi in skrbimo za ustrezno infrastrukturo ter zakonske okvire.

V luči posodobitve smo prenovili tudi Uredbo o upravnem poslovanju, ki:
• odpravlja določbe, ki so preživele oz. se je skozi čas pokazalo, da jih ni mogoče izvajati,
• posodablja določbe glede na realno stanje in razvoj novih tehnologij in načinov dela, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje,
• odpravlja nomotehnične nedoslednosti, ki izvirajo še iz nastanka uredbe, ko se je združilo šest podzakonskih aktov in
• poenostavlja ali natančneje opredeljuje dolžna ravnanja organa.

Predvsem pa je nova uredba splošnejša, zato krajša tudi po obsegu in preglednejša.


- IMAGING SYSTEMS d.o.o., Bine Žerko
GDPR, ZVOP, ZVDAGA, MOREQ, ... blockchain in IMiS

S sodelavci se ukvarjamo izključno z dokumentnimi sistemi že več kot 25 let. Predstavitev bo vsebovala pogled proizvajalca programske opreme na aktualno zakonodajo, ki vpliva na uporabnike DMS. Spregovorili bomo o primerih iz prakse pri implementaciji funkcionalnih zahtev, ki jih prinaša GDPR v sisteme za upravljanje z dokumenti. 

Dotaknili se bomo tudi novih tehnoloških izzivov na področju DMS in naših razvojnih načrtih za prihodnost.


- PIA d.o.o., Saša Kovač
Kako naj gremo v korak z zahtevami sodobnega poslovanja, četudi smo majhni?

Nujnost digitalizacije poslovanja, tudi zaradi zakonskih zahtev, postaja realnost, ki vsem vrstam organizacij, ne glede na velikost, organiziranost in sektor nalaga, da poslujejo zanesljivo in zakonsko skladno. Vse, zlasti pa manjše organizacije potrebujejo preprost, a zanesljiv sistem, ki bo omogočil zagotavljaje zanesljivosti, zakonske skladnosti, učinkovitosti in finančne vzdržnosti. S posodobljenim poslovnim modelom ter ponudbo oblačne storitve, smo omogočili dostopnost digitalizacije poslovanja po modernih smernicah tudi za najmanjše organizacije. Kot ponudnik spletne aplikacije ODOS, za elektronsko upravljanje procesov in dokumentov, z zagotavljanjem kakovostnih storitev za podporo e-poslovanju ter spremljevalnih storitev, postavljamo v ospredje poprodajno skrb za naše naročnike in graditev dolgoročnega korektnega poslovnega odnosa. Zaradi tega nas naši naročniki še posebej cenijo.

Sandi Rožman- MIKROGRAFIJA d.o.o., Sandi Rožman
Informacijska rešitev mPrivacy za upravljanje GDPR- orodje za vsakega DPO-ja

Obravnava varstva podatkov je resna naloga, h kateri bodo podjetja mogla pristopiti suvereno, kajti v nasprotnem primeru bodo kot taka primorana prevzeti veliko tveganje. Poleg visokih kazni nadzornih organov, jim grozi tudi škoda, ki je lahko povzročena ob kraji nezaščitenih podatkov. Vendar pa je varovanje podatkov v celotnem podjetju, v skladu s predpisi, naloga, ki lahko zelo hitro postane nadloga. mPrivacy pomaga rešiti ta izziv. Programska rešitev je osredotočena na obvladovanje osebnih podatkov, dokumentirane in ovrednotene pa ima vse procese obdelave osebnih podatkov, ki bo pomembni za varstvo podatkov znotraj organizacije. Popis vseh obdelovalnih procesov v rešitvi mPrivacy, ne pomaga le pri izpolnjevanju zakonskih zahtev, temveč vam daje tudi celovit pregled. Programska rešitev vključuje tisoč vprašanj, ki jih lahko dodelite glede na temo, kot kontrolni seznam in so v skladu z GDPR.

Matjaž Kobal- CREA d.o.o., Matjaž Kobal
Je digitalizacija res odgovor na vse izzive?

Ali res drži, da je digitalna transformacija oz. digitalizacija poslovanja izziv, ki ponuja odgovore na vsa vprašanja današnjega sodobnega podjetja? Ali gre morda le za novo trženjsko puhlico, katere rok trajanja ne bo preživel ene olimpijade? Digitalizacija morda ponuja določene odgovore, gotovo pa se z njenim pomenom »na polno« pretirava. V današnjem predavanju vam želimo pokazati, da je podjetju potrebno pomagati v njegovem bistvu - to pa so njegovi poslovni procesi. Prikazali bomo, da znanje naših zaposlenih in vrednost obstoječih informacijskih sistemov maksimalno izkoristimo le z avtomatizacijo oz. digitalizacijo poslovnih procesov. Pokazali bomo, kako v avtomatiziranem procesu sodeluje končni uporabnik. Ogledali si bomo procesni model, v katerem se skrivajo poslovna in procesna pravila, in pojasnili, kako procesni sistem skrbi za pravočasno izvajanje nalog, kako nadzira uspešnost dela ter kakšne analitične podatke in kazalnike KPI zagotavlja poslovodstvu.

Ana Štefančič- GENIS d.o.o., Ana Štefančič
Prava rešitev je Simpl sprostitev. 
SimplDox. Dober za posel, enostaven za vas.

Čaka vas malo drugačen način predstavitve dokumentne rešitve za mala in srednja podjetja ter nabavne delovne skupine. SimplDox se lahko uporablja za zajem in vodenje različnih tipov dokumentov, obravnavo, deljenje in učinkovito skupinsko delo, omogoča digitalno poslovanje v skladu z uredbo eIDAS ter varno dolgoročno hrambo. Načinov uporabe je mnogo, najbolj pomembno pa je, da se sistem prilagaja vašim potrebam in načinu dela. 


P.S.: Priokus naše predstavitve bo sladek, občutek pa sproščujoč. Se vidimo!

 

- MIKROPRIMAR d.o.o., Davorin Plemenitaš
Prima!Mobile: Upravljanje z digitalnimi dokumenti v mobilnem okolju

Nahajamo se v času digitalne preobrazbe, pa vendar je večino rešitev še hibridnih. Popolna digitalizacija poslovanja je pripravljena, le znati moramo postaviti pravila igre, zagotoviti pogoje in izkoristiti potencial.
Na predstavitvi vam bomo s pomočjo praktičnih primerov prikazali, kako z mobilnimi tehnologijami skrajšati čas reakcije v poslovnih procesih ob upoštevanju visokih standardov digitalnega poslovanja.

 

Miha Ozimek- SIQ, Miha Ozimek
Porast notranjih pravil kot posledica ustrezne informacijske varnosti v podjetjih

 

 

 

 

 

klemen Novak- MIKROCOP d.o.o., Alenka Fic Mikolič in Klemen Novak
Kako gresta skupaj varstvo osebnih podatkov in učinkovitost upravljanja dokumentov?

Ključni izzivi zagotavljanja skladnosti varstva osebnih podatkov se skrivajo v oblikovanju ustreznih procesov ravnanja z osebnimi podatki ter vzpostavitvi odgovornosti zanj. Podjetja imajo s tem nemalokrat težave, saj pod pritiskom tekočega poslovanja ne vzpostavijo celovitega pregleda nad vsemi osebnimi podatki, ki jih obdelujejo.

Alenka-Fic-MikolicOsebni podatki se danes pojavljajo v vseh ključnih poslovnih procesih. Nekateri od teh so ustrezno varovani in hranjeni, druge pa zaposleni pogosto izmenjujejo prek elektronske pošte, Dropboxa in drugih oblačnih shramb ali odložijo kar v skupne mape na omrežnem pogonu.
Na te izzive moramo ustrezno odgovoriti tako z organizacijskega kot s tehničnega vidika. Na konkretnih primerih bomo prikazali, kako smo v Mikrocopu v praksi potrjene metodologije, dobre prakse, strokovno znanje in bogate izkušnje vgradili v naše certificirane rešitve, s katerimi vam zagotavljamo varno in zakonsko skladno poslovanje.

 

Marko Šmid- OSI d.o.o., Marko Šmid
Oddaljena e-privolitev/e-soglasje z naprednim e-podpisom

 

 

 

 

Grega BernardMARG d.o.o. - Grega Bernard, APS PLUS d.o.o. - Roman Črešnar,
AVTENTA d.o.o. - Mojca Skok, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - Kristina Valenčič

Prenova informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom v javni upravi

 

Roman CresnarŽivimo v digitalni dobi, ko večino opravil in nalog povezanih s poslovanjem lahko opravimo hitreje in učinkoviteje v elektronski obliki. Zaradi vse večjega obsega dela s podatki in informacijami, zahtev po hitrejših, fleksibilnejših in učinkovitejših delovnih procesih, mobilnem dostopu do podatkov od kjerkoli ter hkrati nadzoru in dostopu do informacij, se je v javni upravi pojavila potreba po prenovi trenutnega dokumentnega sistema.

 

kristina valencicV javno upravo želimo uvesti enotno, tehnološko prenovljeno, potrebam javnih uslužbencev prilagodljivo, enostavno nadgradljivo in napredno informacijsko rešitev za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom, nameščeno na centralno informacijsko infrastrukturo naročnika kot centralno, spletno informacijsko rešitev.

Projekt prenove dokumentnega sistema bodo pod vodstvom MJU, izvajali strokovnjaki s podjetij Marg, APS Plus in Avtente.

 

Mojca SkokNa predavanju boste izvedeli več o ciljih, obsegu in poteku projekta ter informacijski rešitvi, ki jo bodo uporabljali vsi organi državne uprave – od vlade, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, vladnih služb, upravnih enot in drugih državnih organov. 

 

Klemen Zupan- ZupO.si d.o.o. - Klemen Zupan in 360ecm d.o.o. - Andrej Matjašič 
GDPR drama & ZVOP-2 orodjarna

Ne bomo vam govorili o tem KAJ je GDPR, ker ste že N-krat slišali in prebrali, temveč ZAKAJ res potrebujemo GDPR? Obljubimo, da boste dobili zanimiv odgovor – GDPR (mono) dramo. Skupaj s partnerskimi podjetji smo oblikovali nabor orodij in rešitev, ki vam bodo pomagali doseči skladnost, kar smo poimenovali «ZVOP-2 orodjarna». Sestavni del orodjarne je tudi «GDPR meter skladnosti», ki vam bo kot udeležencem sekcije na voljo za trajno brezplačno uporabo.

Vljudno vabljeni!

Maša Arčon
masa.arcon@palsit.com 
05 338 48 59

 

 


* Kosilo in vsi prigrizki so vključeni v ceno programa.

 

V SODELOVANJU Z

Arhiv RS

 

ZLATI SPONZORJI

  Imaging systems 

 

SREBRNI SPONZORJI

SIQ 

 

BRONASTI SPONZORJI

 Pia Odos 

 

    Mikrografija         CREA  

 

Mikroprimar          ZZI  

 

APS Plus           Vibor    

 

  OSI                 Mikrocop


   Avtenta        Marg  

 

   Genis             360 ECM

 

 Alma Mater

MEDIJSKI SPONZORJI

Računalniške novice            Monitor pro    

 

 Revija avtomatika 

 

 Študij Arhivistike je namenjen vsem, ki se zavedajo, da bodo lahko urejali arhivsko in dokumentarno gradivo le, če bodo za to ustrezno usposobljeni. Študij je podprt s sodobno informacijsko tehnologijo in se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv.

Vabimo vas, da si program dodiplomskega študija Arhivistike - diplomirani arhivist ogledate TUKAJ. V kolikor vas zanima magistrski študij Arhivistike in dokumentologije, pritisnite TUKAJ. Lahko pokličete na +386 41/ 673-785 ali pišete peter.klasinc@almamater.si.

 

Stališča, ki so predstavljena v prezentacijah, so stališča avtorja in ne organizacije, iz katere avtor prihaja niti organizacije, ki dogodek organizira.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Cena: 0,00 EUR + 0% DDV

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.