Home Mail Site Map
||||||||||
Prvi v Sloveniji certificirani po standardu ISO/IEC 27001

IT Slovenija
Webinarji
Foto Galerije

12.04 » Kako izgleda konferenca ZAUH v živo!?

11.04 » ZAUH 2018 - že 10. leto zapored!!!

21.02 » Utrinki delavnice Sistem upravljanja varstva osebnih podatkov

Izobraževanja › Upravljanje varnosti › Konferenca

Konferenca NEPREKINJENO POSLOVANJE 2017

Konferenca NEPREKINJENO POSLOVANJE 2017

Sreda, 22.3.2017,
Ljubljana, City hotel

 

Veliko podjetij in organizacij meni, da so pripravljene na prekinitve in incidente v poslovanju. Kaj pa vi - ste pripravljeni?

Ste se pripravljeni spoprijeti z nepredvidljivimi dogodki? Kaj, če vam poplave uničijo prostore? Kaj, če ste se prisiljeni preseliti na drugo lokacijo? Kaj se zgodi, če so ključne osebe poslovanja odsotne, zbolijo, odidejo? Če ostanete brez elektrike cel delovni dan ali več? Kako ukrepati v primeru groženj s terorističnimi napadi?

Kako torej delovati neprekinjeno?

Pridružite se nam na 12. konferenci NEPREKINJENO POSLOVANJE, prisluhnite strokovnjakom, ki vam bodo predstavili izkušnje in praktične primere ter vam podali konkretne rešitve, ki bodo pripomogle k boljšemu obvladovanju neprekinjenega poslovanja.

Dobra pripravljenost za neprekinjeno poslovanje je za podjetja neizogibnega pomena, saj se s tem lahko izognejo različnim oblikam tveganja in škodi, ki nastane zaradi incidentov.

Program

07.45 - 08.15

Prihod in registracija

08.15 - 08.30

Uvodni nagovor
dr. Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.

08.30 - 09.30

Business impact of downtime
Josh Krischer, Josh Krischer & Associates

09.30 - 10.00

Building continuity through cyber resilience
Andrew Scott, Business Continuity Institute

10.00 - 10.30

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja kritičnega kadra
Damjan Janežič, Banka Intesa Sanpaolo d.d.

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

Data Infrastructure for Next-generation Data Centers
Pierre Aguerreberry, Director Enterprise Sales EMEA, DataCore

11.30 - 12.00

Obvladovanje nepredvidenih dogodkov pri vključitvi KDD v Target2Securities
Rok Šketa, KDD d.d.

12.00 - 12.30

Neprekinjeno poslovanje v Luki Koper
Boris Kankaraš, Luka Koper d.d.

12.30 - 13.00

Odmor

  1. SEKCIJA 2. SEKCIJA

13.00 - 13.30

Vaja, vaja in še vaja
Alenka Glas, Unistar LC d.o.o.
Neprekinjeno poslovanje in revizija
Manuela Šribar, BDO revizija d.o.o.

13.30 - 14.00

Prenova sistema neprekinjenega poslovanja kot posledica prenove informacijskega sistema v podjetju Talum d.d.
Milica Pišek, Talum d.d.
Kako se pripraviti na pregled upravljanja neprekinjenega poslovanja?
Matjaž Jekl, Abanka d.d.

14.00 - 14.30

Business continuity management process maturity assessment
Marcin Marczewski, Resilia
Neprekinjeno poslovanje eZdravja
Andrej Žlender, Nacionalni inštitut za javno zdravje

14.30 - 15.00

Business Continuity Planning – What’s Trending
Monica Goldstein, RecoveryPlanner
Okrevalni načrti za sistemske storitve - študijski primer za IH eZdravje na NIJZ
Andrej Žabkar, SRC d.o.o.

15.00 - 15.45

OKROGLA MIZA: Ali je vaš načrt neprekinjenega poslovanja živ in življenjski?

• Vinko Letnar, Zavarovalnica Triglav d.d.
Na kaj mora biti revizor še posebej pozoren pri revidiranju načrta neprekinjenega poslovanja?
Kako lahko pri reviziji ugotavljamo ali tovrsten načrt živi v praksi? 
Katera so tveganja, na katera mora revizor opozoriti?

Rok Goli, Vzajemna d.v.z.
Celovita prenova računalniškega centra
Na katera tveganja moramo biti pozorni pri načrtovanju sistemske sobe in rezervne lokacije?

• Igor Pirc, Eudace d.o.o.
Pravni vidiki in tveganja za neprekinjeno poslovanje

• Boštjan Ključevšek, MKGP – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Kakšna je vloga in odgovornost CIO pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja?

• Damjan Rajh, Paloma d.d.
Kdaj in zakaj je potrebna prenova načrta neprekinjenega poslovanja?

• Alenka Kolar, Elektro Ljubljana d.d.
Neprekinjeno poslovanje pri distribuciji električne energije

• Matjaž Pušnik, KPMG Slovenija d.o.o.
Kako postaviti dober načrt neprekinjenega poslovanja?
Katera so tveganja pri uvajanju tega projekta?

15.45

Zaključek

Moderatorja: Nataša Može, MNZ - Policija in Janez Uratnik

 Preberite si več o letošnjih aktualnih predavanjih:

Business impact of downtime, Josh Krischer, Josh Krischer & Associates
The occurrence of natural disasters over the last couple of years has increased awareness of the need for data protection and disaster recovery. A warming climate could create even more destructive storms in the future, particularly as overall sea levels increase. With the ever-increasing reliance of businesses upon their IT systems and electronically stored business data comes an equivalent increase in management’s duty to ensure due diligence and fiduciary responsibility with respect to protecting them against all causes of loss or damage. Digital storage is where the most valuable assets of most businesses live and providing easy access to that content as well as protecting it will be crucial to business survivability. The potential costs of failing to do so can be enormous. This presentation addresses the assessment of threats to your IT operations, explains the business impact of an IT downtime on organization and how the organization can mitigate this risk. It shows steps in building robust IT infrastructure. An IT disaster recovery (DR) plan provides a structured approach for responding to unplanned incidents that threaten an IT infrastructure, which includes hardware, software, networks, processes and people. You will learn about Business Continuity planning, standard BC procedures and planning for emergency management.
- What are the costs and damages of downtime? 
- How can organization mitigate risks of downtime
- What are the best practices in planning and deploying business continuity infrastructures

Building continuity through cyber resilience, Andrew Scott, Business Continuity Institute
Talk Talk, Target, Ebay, Sony. All big brands that have suffered the effects of a cyber security incident in recent years, effects including severe disruptions, loss of reputation and massive fines imposed. So what’s this got to do with business continuity, surely it’s an issue for the IT department? Not so. Shouldn’t any event that has the potential to disrupt an organization come within the remit of the business continuity professional? They may not get involved in the technical aspects of an incident, but they will certainly have a role in prevention and response. Such is the impact of a cyber security incident that cyber attacks and data breaches are the top two concerns for business continuity professionals according to the Business Continuity Institute’s latest Horizon Scan Report with 85% and 80% of respondents to a global survey expressing concern. This is perhaps no surprise given that another report by the BCI - the Cyber Resilience Report - showed that 66% of organizations had experienced at least one incident in the last year while 15% had experienced at least ten.

Business Continuity Planning – What’s Trending, Monica Goldstein, RecoveryPlanner
Today there are more threats to our businesses than ever before. This presentation will look at these threats and provide techniques for tackling them, such as, some effective ways of planning for Cyber Incidents; incorporating 3rd party providers and supply chains into your Business Continuity program; methods of achieving workforce resiliency; and approaches for integrating social media into your Plans. Learn about addressing the latest trends and developments associated with doing business in 2017. 
RecoveryPlanner has over 20+ years of practical Business Continuity Management software and consulting experience with organizations in a variety of industries and sizes. They are looking forward to sharing their practical experience along with best practice solutions for addressing today’s issues.

Business continuity management process maturity assessment, Marcin Marczewski, Resilia
1. Publicly available methodologies
2. The key factors to be included during BCM maturity assessment
3. Different approaches during maturity assessment of companies from different sectors - is it necessary?
4. Resilia's experience from BCM maturity assessments - trends in Polish and CEE region companies.

Data Infrastructure for Next-generation Data Centers, Pierre Aguerreberry, Director Enterprise Sales EMEA, DataCore
The problems in today's data and storage infrastructures are complex. Companies of all sizes are struggling with technology especially around data and storage management. The most critical challenges are:
- Applications run slow because Storage I/O can’t keep up and this impacts operational performance
- Downtime is expensive and storage has a longer RTO than servers
- Budgets are tight, but data is growing quickly and storage needs additional capacity which requires further spending
- Silos of storage prevent agility and simplicity because storage hardware is not interoperable
Can Software-Defined Storage or Hyper-Converged help facing these Challenges?

Vaja, vaja in še vaja, Alenka Glas, Unistar LC d.o.o.
Načrte neprekinjenega poslovanja pripravimo vnaprej za primer krizne situacije. Takrat morajo delovati, uporabniki pa moramo biti prepričani, da bodo delovali. To lahko preverjamo samo skozi neprestano izvajanje vaj oziroma testiranj neprekinjenosti poslovanja. Kako začeti, kaj pripraviti, kakšen način testa uporabiti, kaj pričakovati in predvsem, kako potem ukrepati – v predstavitvi bomo iskali in našli odgovore na ta vprašanja in dileme.

Obvladovanje nepredvidenih dogodkov pri vključitvi KDD v Target2Securities, Rok Šketa, KDD d.d.
Target2Securities (T2S) je panevropska tehnična platforma za poravnavo poslov z vrednostnimi papirji v centralno-bančnem denarju v upravljanju Evrosistema (ta je v lasti Evropske centralne banke in centralne banke držav članic z evrom). KDD d.d. in Banka Slovenije sta se v ponedeljek, 6. februarja 2017, uspešno vključili v enotno evropsko poravnalno platformo T2S, kar slovenskemu okolju pri poslovanju z vrednostnimi papirji prinaša višjo stopnjo integracije in harmonizacije z evropskim okoljem. Predstavitev bo prikazala priprave na obvladovanje nepredvidenih dogodkov v poteku migracije podatkov in vključevanju na platformo v migracijskem vikendu od analize tveganj, načrtovanj aktivnosti, testiranj, do uspešne izvedbe migracije.

Neprekinjeno poslovanje v Luki Koper, Boris Kankaraš, Luka Koper d.d.
V predstavitvi bo predstavljeno pristanišče, pristaniška dejavnost z vidika kompleksnosti in dinamike družbene odgovornosti (pomena za državo) ter nato vzpostavitev sistema neprekinjenega poslovanja.

Prenova sistema neprekinjenega poslovanja kot posledica prenove informacijskega sistema v podjetju Talum d.d., Milica Pišek, Talum d.d.
Talum je bil v preteklosti eden izmed prvih uporabnikov ERP IS in glede na smernice razvoja so v pretekli treh letih izvedli ključno prenovo informacijskih sistemov v podjetju. Z uvedbo novega IS Infor LN in ostalih zalednih sistemov, od prenove proizvodnih sistemov do uvedbe dokumentacijskega sistema, so izvedli ključno poslovno preobrazbo. Tako danes govorimo o integriranih informacijskih sistemih, ki so osnova za nadaljnjo digitalizacijo in avtomatizacijo poslovanja. Vse to posledično zahteva visoko razpoložljivost IT. Zaradi narave njihove proizvodnje je zahteva po delovanju sistemov 24 ur in 365 dni v letu, kar posledično zahteva ustrezno prenovo sistema neprekinjenega poslovanja.

Neprekinjeno poslovanje eZdravja, Andrej Žlender, Nacionalni inštitut za javno zdravje
eZdravje je iz projekta prešlo v redno uporabo z zahtevami delovanja rešitev, ki narekujejo neprestano delovanje, še posebno na nekaterih rešitvah, ki pomembno vplivajo na zdravstveno obravnavo pacienta. Generalno rešitve eZdravja zahtevajo različne razpoložljivosti, ki se razmejujejo med realnimi in pričakovani možnostmi.

Neprekinjeno poslovanje in revizija, Manuela Šribar, BDO revizija d.o.o.
Načrt neprekinjenega poslovanja je načrt organizacije kot celote. Pri njegovi pripravi, preveritvi in testiranju sodelujejo različni deležniki. V prispevku bo predstavljena odgovornost naslednjih deležnikov v zvezi z načrtom neprekinjenega poslovanja v organizaciji:
- poslovodstva,
- notranjega revizorja,
- revizorja informacijskih sistemov,
- revizorja računovodskih izkazov.
Kljub temu, da je v gospodarskih družbah za pripravo in delovanja načrta neprekinjenega poslovanja odgovorno poslovodstvo, pa je prispevek različnih vrst revizorjev pri tem lahko poslovodstvu v veliko pomoč. V prispevku je, poleg odgovornosti, predstavljen tudi način sodelovanja pri pripravi oz. reviziji načrta s strani vsake vrste revizorja.

Kako se pripraviti na pregled upravljanja neprekinjenega poslovanja?, Matjaž Jekl, Abanka d.d.
Če moramo zagotavljati neprekinjeno poslovanje, je le-to pogosto predmet pregledov, tudi revizijskih. Pripravljenost na neprekinjeno poslovanje pomeni tudi pripravljenost na katerikoli pregled, torej posebnih priprav ne potrebujemo. Poznavanje vsebine pregleda nam lahko pomaga pri samopregledu in koristi pri izboljšanju upravljanja neprekinjenega poslovanja.

Okrevalni načrti za sistemske storitve - študijski primer za IH eZdravje na NIJZ, Andrej Žabkar, SRC d.o.o.
Predstavljeni bodo praktični postopki okrevanja v arhitekturi visoke razpoložljivosti za Citrix Netscaler (razdelilnik bremena, preklopi v PDC in DRC), Oracle baze (RAC, preklopi v PDC v DRC) in HP Data Protector t.i Bare Metal Restore za Windows OS. Z izboljšanimi postopki je bil dosežen krajši čas okrevanja (RTO), večja trdoživost IT infrastrukture in s tem večjo pripravljenost organizacije na nepričakovane sistemske napake ali dogodke.
Predstavniki SRC d.o.o. bodo z vami delili izkušnje, ki so jih pridobili med rednim testiranjem prostopkov okrevanja IT infrastrukture na testnih in produkcijskih okoljih.

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja kritičnega kadra, Damjan Janežič, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
V sklopu predavanja bodo podane praktične izkušnje in pristop k vpeljavi rešitev za zagotavljanje razpoložljivosti zaposlenih, ki v organizaciji sodelujejo v kritičnih procesih. Podrobneje bo predstavljen pristop ocenjevanja tveganj v organizaciji, z uporabo javno dostopnih virov in BIA analize, identifikacija kritični procesov, sredstev ter zaposlenih, ki v teh procesih sodelujejo, ter opredelitev možnih rešitev.

 

 

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

Kristina Velišček
kristina.veliscek@palsit.com 
05 338 48 51

 

*Kosilo in vsi prigrizki so vključeni v ceno.

  

ZLATI SPONZORJI

Datacore          Alterna

SREBRNI SPONZORJI

   Unistar  

BRONASTI SPONZORJI

  SIQ        Resilia       SRC.SI

MEDIJSKI SPONZORJI

Računalniške novice             Moja Občina

Svet mahatronike

Stališča, ki so predstavljena v prezentacijah, so stališča avtorja in ne organizacije, iz katere avtor prihaja niti organizacije, ki dogodek organizira.Predavatelji

Josh KrischerJosh Krischer, Josh Krischer & Associates
Josh Krischer is an expert and executive advisor on high-end computing, storage, disaster recovery techniques, and data center consolidation, with over 47 years of experience. Currently doing business through his own independent analyst firm, he was a Research Vice-President at Gartner Inc. between 1998 and 2007.
In his career, he has been a featured speaker at many IT events world-wide, including Gartner summits and symposia, industry and educational conferences, and major vendor events.
While at Gartner, his world-wide responsibilities included co-authoring the Gartner magic quadrants, vendor ratings and hype cycles for servers and storage. He consulted IT industry players of all sizes, from start-ups to leading hardware vendors (including top level executives from EMC, FSC, HP, HDS, IBM, Sun, Unisys, etc.) regarding strategic actions in marketing and sales. Furthermore, he advised thousands of end-user executives with data center issues, in particular with disaster recovery and procurement decisions.

Andrew ScottAndrew Scott, Business Continuity Institute
Andrew Scott is the Senior Communications Manager at the Business Continuity Institute who joined after a brief stint working as the Press Officer for a national health charity in the UK. Prior to that he had over ten years at the Ministry of Defence working in a number of roles including communications and business continuity. During this time he also completed a Masters in Public Relations at the University of Stirling. Andrew took his CBCI exam in November 2014 and passed with merit.

Milica PišekMilica Pišek, Talum d.d.
Milica Pišek je univerzitetna diplomirana ekonomistka in vodja informatike v podjetju Talum d.d. Večino delovne dobe deluje kot strokovnjak na področju razvoja informatizacije poslovanja v podjetju. Njeni začetki delovanja v IT-ju segajo od prve implementacije ERP IS v podjetju že leta 1995 pa vse do danes, ko so pod njenim vodstvom temeljito prenovili informacijske sisteme v podjetju glede na trende in smernice digitalizacije poslovanja.

Manuela ŠribarManuela Šribar, BDO revizija d.o.o.
Je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka, preizkušena revizorka informacijskih sistemov, državna notranja revizorka in članica Slovenskega inštituta za revizijo. Ima 17 let izkušenj v različnih revizijskih storitvah – revizija računovodskih izkazov, notranja revizija, revizija informacijskih sistemov v Sloveniji in v tujini (Velika Britanija).

 

Matjaž JeklMatjaž Jekl, Abanka d.d.
Mag. Matjaž Jekl je zaposlen na področju informacijske varnosti v Abanki d.d. Več let je delal kot revizor informacijskih sistemov v notranjih revizijah bank, kot svetovalec za informatiko ter na področju računalniških komunikacij. Ima licenco preizkušenega revizorja informacijskih sistemov Slovenskega inštituta za revizijo in certifikat CISA mednarodne organizacije ISACA.

 

Rok ŠketaRok Šketa, KDD d.d.
Rok Šketa je izvršni direktor divizije za informacijsko tehnologijo in sisteme v KDD d.d. Odgovoren je za učinkovito upravljanje, razvoj in neprekinjeno poslovanje informacijskega sistema centralnega registra vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d.

 

 

 

Andrej ŽlenderAndrej Žlender, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Andrej Žlender zaposlen na Nacionalnem inštitutu z javno zdravje, kjer je član skupine eZdravje, ki ima v upravljanju aplikativnih rešitev za zagotavljanje boljše obravnave pacientov. Pri rešitvah eZdravja skrbi za zanesljivo, varno, neprekinjeno delovanje in na eZdravju v Sloveniji dela od samega začetka.

 

 

Alenka GlasAlenka Glas, Unistar LC d.o.o.
Alenka Glas, samostojna specialistka informacijske varnosti, se s področjem varovanja informacij ukvarja od leta 1998. Glavno področje njenega delovanja je vzpostavljanje sistemov upravljanja varovanja informacij in sistemov upravljanja neprekinjenega poslovanja. Je vodilna presojevalka po standardih ISO/IEC 27001 in ISO 22301.

 

 

Boris KankarašBoris Kankaraš, Luka Koper d.d.
Boris Kankaraš, magister mednarodnih in diplomatskih študij, je od leta 1983 do leta 2006 deloval na Generalnem direktoratu za policijo, kjer je opravljal različne funkcije (vodja enote za javni red in mir, poveljnik policijske postaje, vodja protiteroristične enote, svetovalec za posebne enote v Albaniji, vodja oddelka za mirovne operacije, … ), delal je tudi v varnostni službi na Ministrstvu za zunanje zadeve. Od leta 2009 do danes pa opravlja delo varnostnega menedžerja v Luki Koper d.d.

Monica GoldsteinMonica Goldstein, JD, CBCP - RecoveryPlanner, COO
A founder of RecoveryPlanner and currently its Chief Operational Officer, Monica also leads and participates in Business Continuity Planning projects. Since 1995, Monica’s experience in business continuity planning has been comprehensive; including numerous end-to-end Business Continuity projects for organizations of all sizes and cross-industries, such as for fortune 500 companies, financial institutions and insurance companies. Monica is also a lawyer which brings a different point of view to Business Continuity Planning.

 

Pierre AguerreberryPierre Aguerreberry, Director Enterprise Sales EMEA, DataCore
Pierre Aguerreberry, 51 Years old, came back five years ago to Datacore EMEA while being at the origin of its implementation in the 2000’s in Europe. He is now their Director Enterprise Sales in charge of the Enterprise business in EMEA.
During his past career he head managed several Storage specialist companies like; LaCie and Veritas Software. Following this period he was in charge of the implementation of new technologies in Europe; Datacore, Nexsan and Evault (a Seagate company).
With an experience of over 25 years in the data storage world, he brings his “key account” customer’s knowledge expertise by combining their operational and production needs with the nowadays tools improving in a significant way the productivity around Storage Infrastructure, Design, Business Continuity, Disaster Recovery and application performance improvement.

Marcin MarczewskiMarcin Marczewski, Resilia
Marcin Marczewski, RESILIA CEO, business resilience architect, risk and security management professional with over 13 years of experience. He carried out several dozen projects for international corporations, small and medium size companies in range of implementation of business continuity plans, internal control systems and risk management programs, information security policies (including personal data), management systems, compliance and information security audits and operational risk assessments. He was the leader of the first project in Poland which has been accomplished with certification of business continuity system according to ISO 22301:2012 (Inteligo Internet banking company). His main specialization are financial, insurance, logistic, production, IT, traditional and electronic media sectors. Among others he led the projects for the following companies: Innogy Poland (RWE), T-Mobile Poland, Mercedes Benz Denmark-Sweden, First Data Poland, Gothaer, L’Oreal, DB Schenker, Goldbach Media. He was an Internal Control System in IT projects expert in Polish Ministry of Administration and Digital Affairs. He was a risk management lecturer in Management and Civil Engineering Faculties in Warsaw University of Technology. He is also a trainer during courses in range of crisis communication, information security, business continuity and IT services management. He is certified PECB Canada and also Polish Risk Management Association POLRISK trainer during module IV - “Crisis and Business Continuity Management” provided under Certified Risk Manager course accredited by FERMA.
He fulfilled the role of Warsaw University of Technology team member during project concerning “Development of Risk Management methodology for Poland’s crisis management system”. He was also “EmerGent” End-User Advisory Board member – during the project aimed to build a social media crisis management tool.
Privately passionate of a new technologies in mobile crisis communication and big data / artificial intelligence for risk management purposes. He holds the following certifications:
• CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),
• Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB),
• BS25999-2:2007 Lead Auditor,
• ISO/IEC 27001 Internal Auditor,
• ISO/IEC 20000 Internal Auditor.

Andrej ŽabkarAndrej Žabkar, SRC d.o.o.
mag. Andrej Žabkar dela na SRC d.o.o in se že 6 let izvedbeno ukvarja s postopki okrevanja IT infrastrukture, sistemskih in aplikativnih storitev kot projektni vodja in načrtovalec informacijskih sistemov. Svetuje podjetjem, kako naj povečajo pripravljenost svoje organizacije na nepričakovane dogodke z dokumentiranimi in pretestiranimi postopki okrevanja ter večjo izurjenostjo IT ekip, ki morajo odpraviti izpad delovanja aplikativnih storitev. Pomaga tudi pri optimizaciji RTO (Recovery Time Objective) in pohitritvah okrevanja sistemskih in aplikativnih storitev z inovativnimi prijemi, ki temeljimo na dobrem poznavanju tehnoloških posebnosti naročnikove IT infrastrukture.

Damjan Janežič, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Organizacijska enota: Sektor varnosti
Področja dela: Vzpostavitev in spremljanje rešitev na področju informacijske varnosti, neprekinjenega poslovanja, splošne varnosti, varstva pri delu in preprečevanju zlorab.

 

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Cena: 237,00 EUR + 22% DDV
Kotizacijo prosim poravnajte najkasneje 7 dni po prijavi na TRR: 02241-0090950979. Brez poravnane kotizacije v celoti vstop v dvorano ne bo mogoč. Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 14 dni pred izobraževanjem. Če se boste odjavili po tem roku, vam bomo zaračunali administrativne stroške (70% kotizacije), za odjavo teden dni pred dogodkom pa kotizacija zapade v celoti.

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.