Home Mail Site Map
||||||||||
Prvi v Sloveniji certificirani po standardu ISO/IEC 27001

IT Slovenija
Webinarji
Foto Galerije

18.05 » DATA CENTER 2018 - aktualne vsebine!!!

18.05 » Konferenca DATA CENTER 2018 - že 5. leto zapored!!!

18.05 » Kako izgleda konferenca DATA CENTER v živo?

Izobraževanja › Upravljanje varnosti › Konferenca

ZAUH 2015 - zajem, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkovZAUH 2015 - zajem, arhiviranje, upravljanje in hramba podatkov

 

Za udeležence je vstop BREZPLAČEN.

četrtek, 14. maj 2015

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 


Trajanje dogodka:  8.45 - 15.15   

ZAUH je namenjen predstavitvi storitev in produktov na področju ZAJEMA, ARHIVIRANJA, UPRAVLJANJA IN HRAMBE PODATKOV.

Udeleženci boste imeli odlično priložnost na enem mestu srečati strokovnjake in predstavnike vseh ključnih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s področjem zajema, arhiviranja, upravljanja in hrambe podatkov. Spoznali boste njihove storitve, produkte in številne koristne praktične informacije, ki vam jih bodo podali v svojih predavanjih.

Med drugim boste izvedeli tudi, kako si lahko z učinkovitim zajemom, arhiviranjem in hrambo podatkov zagotovite znižanje stroškov poslovanja podjetja, kar je v času recesije še kako pomembno.  

Zelo nas veseli, da je svojo udeležbo na dogodku ZAUH 2015 potrdil tudi minister za javno upravo g. Boris Koprivnikar. Nastopil bo s krajšim uvodnim nagovorom: Vloga države pri vzpodbujanju odprtih in varnih elektronskih storitev na področju arhiviranja.

Vsebinski sklopi so naslednji:
- Zajem, Skeniranje (storitev ali nakup), pretvorba dokumentov
- Optično prepoznavanje in branje vsebin dokumentov
- Upravljanje z dokumenti, dokumentni sistemi
- Digitalna pisarna in digitalno podpisovanje dokumentov (brezpapirno poslovanje)
- E-arhiviranje
- ZVDAGA
- Rezervne lokacije in ponudniki storitev rezervnih lokacij v Sloveniji za varno hrambo vaših podatkov in/ali arhivov
- Fizični arhiv in zaščita
- Upravljanje z dokumenti v okviru CRM
- Cloudi in hramba dokumentov v okviru oblakov
- Storage (Diski, varna hramba podatkov)
- Outsourcing storitev

OKROGLA MIZA: Zajem in e-hramba dokumentarnega gradiva leto po noveli ZVDAGA-A
Novela Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki jo je Državni zbor sprejel 8.1.2014, je po izvedenem zakonodajnem referendumu v veljavo stopila 22.7.2014.
ZVDAGA-A je odpravila obveznost pripravljanja oz. potrjevanja notranjih pravil za podjetja (če ta niso izvajalec javnih pooblastil ali javne službe) in potrjevanja notranjih pravil za organe državne uprave ter racionalizirala postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev e-hrambe s predpisanimi zahtevami.
Ureditev, ki je enakost enote hranjenega gradiva enoti izvirnega gradiva vezala na izvajanje hrambe v skladu s pri državnem arhivu potrjenimi notranjimi pravili, je novela spremenila tako, da bo izvajalec hrambe v zasebnem sektorju oz. v državni upravi enak učinek dosegel že, če bo zajem in varno hrambo digitalnega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki dokumentirano izvajal v skladu z ZVDAGA oziroma na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, četudi notranjih pravil ne bo potrdil pri državnem arhivu.
ZVDAGA-A je za učinkovito in enotno izvedbo zakonskih določb predvidela sprejetje enotnih tehnoloških zahtev v obliki pravilnika, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo. Pravilnik o ETZ in drugi podzakonski akti bi morali biti sprejeti do 22.1.2015.
Slabo leto po uveljavitvi novele se bomo na okrogli mizi vprašali, kakšen je njen vpliv na e-poslovanje zasebnega in javnega sektorja ter prehod na brezpapirno poslovanje in kakšno je trenutno stanje na področju hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki.
Udeleženci okrogle mize: Marjan Antončič, Ainigma d.o.o., Tatjana Hajtnik, Arhiv RS, Boštjan Gaberc, Mikrografija d.o.o., David Habot, Mikrocop d.o.o.
 

Konferenco smo tudi prijavili na ARHIVU RS. Za udeležbo se bo tako priznalo kreditne točke, skladno s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Za pridobitev omenjenih točk nas zaprosite, da vam izdamo potrdilo o udeležbi na Forumu ZAUH, ki velja za potrdilo o pridobitvi kreditnih točk. 

Za udeležence je dogodek BREZPLAČEN.

Kontakt in več informacij:
Maša Arčon, 05 338 48 59 ali masa.arcon@palsit.com   

 

PROGRAM DOGODKA:

1. SEKCIJA
08.00-08.45 Prihod in registracija udeležencev
08.45-09.00 Pozdrav organizatorja
09.00-09.20

Uvodni pozdrav minister za javno upravo g. Boris Koprivnikar

Vloga države pri vzpodbujanju odprtih in varnih elektronskih storitev na področju arhiviranja

09.20-09.30 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, Bojan Cvelfar
Vzpostavitev slovenskega elektronskega arhiva
09.30-09.45 NUK, Zoran Krstulović
Digitalna agenda na področju kulture

09.45-10.15

POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Silvij Vodopija
Arhiviranje e-računov proračunskih uporabnikov
10.15-10.45 ODMOR
10.45-11.15 MIKROCOP d.o.o., Miha Škrabar
Od poštnega nabiralnika do elektronskega arhiva – informatizacija procesov v vložišču
11.15-11.45 MIKROGRAFIJA d.o.o., Peter Verščaj
Znižajte stroške in pohitrite poslovanje s sodobnimi rešitvami brezpapirnega poslovanja
11.45-12.15 ABAKUS PLUS d. o. o., Boris Oblak
Aktivne varnostne kopije
12.15-12.45 CETIS d.d., Simon Golob
Od zajema podatkov, arhiviranja do e-računov: Preprosto. Varno. Hitro
12.45-13.15 ODMOR
13.15-13.45 SIQ, dr. Andrej Rakar
Kako varni so vaši podatki v aplikacijah za hrambo gradiva?
13.45-14.15

INŠTITUT ZA EKONOMIJO, PRAVO IN INFORMATIKO, Peter Žnidaršič 
Kako se praktično lotiti pisanja notranjih pravil po novem ZVDAGA 

14.15-14.45 AINIGMA d.o.o., Marjan Antončič
Kako misliti notranja pravila za e-hrambo? V prispevku bo predstavljen pogled na namen in pomen notranjih pravil za zajem in dolgoročno hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki kot ju opredeljuje novela ZVDAGA-A in nekateri drugi področni predpisi, ki urejajo obravnavanje določenih vrst dokumentarnega gradiva glede na področje poslovanja javno in zasebno pravnih oseb
14.45-15.15

OKROGLA MIZA
Zajem in e-hramba dokumentarnega gradiva leto po noveli ZVDAGA-A

AINIGMA d.o.o., Marjan Antončič
ARHIV RS, Tatjana Hajtnik
MIKROGRAFIJA d.o.o., Boštjan Gaberc
MIKROCOP d.o.o., David Habot

15.15 ŽREBANJE IN ZAKLJUČEK

 

2. SEKCIJA
08.00-08.45 Prihod in registracija udeležencev
08.45-09.00 Pozdrav organizatorja
09.00-09.20

Uvodni pozdrav minister za javno upravo g. Boris Koprivnikar

Vloga države pri vzpodbujanju odprtih in varnih elektronskih storitev na področju arhiviranja

09.20-09.30 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, Bojan Cvelfar
Vzpostavitev slovenskega elektronskega arhiva
09.30-09.45 NUK, Zoran Krstulović
Digitalna agenda na področju kulture

09.45-10.15

POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Silvij Vodopija
Arhiviranje e-računov proračunskih uporabnikov
10.15-10.45 ODMOR
10.45-11.15 GAMA SYSTEM d.o.o., Matevž Gačnik
Obvladovanje ogromnega števila elektronskih dokumentov, Mestna občina Mumbai, India, Primer iz prakse
11.15-11.45 PALSIT d.o.o., Vanja Gleščič
BIA update za kritične procese v podjetju - Letna osveževanja analize poslovnih posledic za poslovne procese, povezane z arhiviranjem in dokumentnim sistemom
11.45-12.15 CREA d.o.o., Boris Ravnič
CREA Procesna Pisarna - je e-dokument dovolj za učinkovito poslovanje?
12.15-12.45 SPORTINA d.o.o., Klemen Bavdek ter RCL INT. d.o.o., Andrej Žohar
Vhodni računi v trgovinski dejavnosti: kako je Sportina prihranila na stotine ur?
12.45-13.15 ODMOR
13.15-13.45 INTERA d.o.o., Uroš Žohar
Vsi podatki iz preglednic, zvezkov in glav zaposlenih v urejenem CRM sistemu
13.45-14.15 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Maruška Damjan
Vpliv nove evropske uredbe o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja na dolgoročno hrambo informacij
14.15-14.45 AINIGMA d.o.o., Marjan Antončič
Kako misliti notranja pravila za e-hrambo? V prispevku bo predstavljen pogled na namen in pomen notranjih pravil za zajem in dolgoročno hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki kot ju opredeljuje novela ZVDAGA-A in nekateri drugi področni predpisi, ki urejajo obravnavanje določenih vrst dokumentarnega gradiva glede na področje poslovanja javno in zasebno pravnih oseb.
14.45-15.15

OKROGLA MIZA
Zajem in e-hramba dokumentarnega gradiva leto po noveli ZVDAGA-A

AINIGMA d.o.o., Marjan Antončič
ARHIV RS, Tatjana Hajtnik
MIKROGRAFIJA d.o.o., Boštjan Gaberc
MIKROCOP d.o.o., David Habot

15.15 ŽREBANJE IN ZAKLJUČEK

 

 

 

Kosilo in vsi prigrizki so vključeni v ceno programa.  

 

Dogodek podprt s strani Arhiva RS

Arhiv RS

 

SREBRNI SPONZORJI

  SIQ          Konica miolta

 

BRONASTI SPONZOR

 Mikrocop           Mikrografija  

   CREA               Intrix

  RCL INT                  Cetis  

 Abakus plus                    Pošta slovenije 

Gama System

 

V SODELOVANJU Z

Alma mater

 

MEDIJSKI SPONZORJI

Forum  

   Računalniške novice                   Moja Občina

 

Stališča, ki so predstavljena v prezentacijah, so stališča avtorja in ne organizacije, iz katere avtor prihaja niti organizacije, ki dogodek organizira.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA
Cena: 0,00 EUR + 0% DDV
Kotizacijo prosim poravnajte najmanj 7 dni pred začetkom seminarja na TRR: 02241-0090950979. Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je teden dni pred seminarjem. Če se boste odjavili teden dni pred začetkom seminarja, vam bomo zaračunali administrativne stroške (70% kotizacije), pri kasnejši odjavi pa kotizacija zapade v celoti.

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.