Evropska komisija je v četrtek, 3. 6. 2021, v okviru objave besedila predloga sprememb Uredbe eIDAS, predstavila normativni okvir za zaupanja vredno in varno digitalno identiteto za vse Evropejke in Evropejce, ki bo temeljila na digitalni denarnici, nameščeni na pametnem mobilnem telefonu. Denarnica evropske digitalne identitete bo kot novo, dodatno sredstvo elektronske identifikacije državljanom omogočila elektronsko identifikacijo ter shranjevanje in upravljanje podatkov o identiteti in uradnih dokumentih v elektronski obliki (npr. vozniško dovoljenje, zdravniški recept, potrdila o izobrazbi), pri čemer bodo imeli državljani venomer popoln nadzor nad tem, katere identifikacijske podatke dajo v skupno rabo oz. jih posredujejo ponudnikom elektronskih storitev.

Pomemben dejavnik denarnice evropske digitalne identitete naj bi predstavljala storitev elektronskega potrjevanja lastnosti in potrdil osebe, pri čemer naj bi imele kvalificirane storitve potrjevanja atributov (npr. izvidov, spričeval ali diplom) enak pravni učinek kot zakonito izdana potrdila v papirnati obliki.

Poleg novosti na področju elektronske identifikacije predlog uredbe določa tri nove storitve zaupanja, in sicer:

  • upravljanje naprav za ustvarjanje e-podpisov in e-žigov na daljavo;

  • elektronsko arhiviranje elektronskih dokumentov;

  • shranjevanje elektronskih podatkov v elektronsko knjigo transakcij (ledger).

Elektronski podpisi in žigi na daljavo so se že uveljavili kot ena najpogostejših storitev zaupanja v sodobnem digitalnem poslovanju. Podrobnejša ureditev zahtev za zagotavljanje teh storitev, ki bo podprta s posebnim izvedbenim predpisom in seznamom referenčnih standardov, bo omogočila višjo raven zaupanja in širšo uporabo spletnih storitev.

Storitev kvalificiranega elektronskega arhiviranja, ki bo zagotavljala pravno veljavnost elektronskih dokumentov po poteku njihove tehnološke veljavnosti, bodo lahko izvajali le kvalificirani ponudniki, in sicer z uporabo postopkov in opreme, ki jih bo v izvedbenem predpisu določila Evropska komisija.

V okvir novosti na področju elektronskega shranjevanja sodi tudi rešitev in storitev elektronske knjige transakcij, ki bo v primeru, da jo bo v skladu s predpisanimi zahtevami ustvaril eden ali več ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja, zagotavljala pravno domnevo o edinstvenosti in izvirnosti, točnosti časa in datuma ter kronološkem zaporedju zapisa shranjenih podatkov.

To je le nekaj poudarkov iz predloga novele Uredbe eIDAS, ki jih bomo obravnavali na webinarju Slovenskega združenja za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja ter družbe Palsit, v torek, 15. junija 2021, od 9:30 do 11:00.

Predlagane novosti in njihov vpliv na aktualno ureditev področij e-identifikacije, e-podpisovanja in drugih storitev zaupanja, e-hrambo gradiv v digitalni obliki ter varstvo podatkov, ki so predmet obdelave v omenjenih storitvah, bodo predstavili člani združenja z gosti. 

PROGRAM DOGODKA: 

Dr. Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo
Predstavitev razlogov za prenovo uredbe (obveznost Komisije po 49. členu Uredbe eIDAS, da 6 let po sprejetju uredbe pregleda uporabo uredbe; izvedba in ugotovitve pregleda; nove strateške usmeritve EU na področju digitalizacije), predvidenim postopkom sprejemanja novele, vključno z vlogo Slovenije kot predsedujoče Svetu EU v tem postopku in poglavitno novostjo, to je varna EU digitalna identiteta.

Iz. prof. dr. Petra Ferk, Fakulteta za državne in evropske študije in Združenje EIDAS
Veljavnost EU uredbe in na njeni podlagi izdanih predpisih v razmerju do nacionalnih predpisov ter vprašanja odgovornosti za (ne)spoštovanje oz. (ne)izvajanje uredbe.
 
Miha Poberaj, Rekono d.o.o. in Združenje EIDES
Vključitev »močne avtentikacije stranke« v pojmovnik predloga sprememb Uredbe eIDAS, nova sredstva elektronske identifikacije, pomen sprememb 1. odst. 24. člena Uredbe eIDAS glede načina preverjanja identitete osebe, ki se ji izdaja kvalificirano potrdilo, z uporabo »drugih metod identifikacije visoke ravni zanesljivosti«.
 
Rudi Ponikvar, OSI d.o.o. in Združenje EIDES
Normativna ureditev novih storitev upravljanja naprav za ustvarjanje e-podpisa na daljavo in potrjevanja atributov ter relevantni EN oz. ETSI standardi.
 
Marjan Antončič, Ainigma d.o.o. in Združenje EIDES
Zahteve po varstvu osebnih podatkov, ki so del obdelave podatkov o e-identifikaciji/avtentikaciji ter storitev zaupanja, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ter zagotavljanja varnosti identifikacijskih postopkov in storitev zaupanja, vključno z obravnavanjem incidentov informacijske varnosti (npr. kršitev varnosti Denarnice evropske digitalne identitete) ter povezave Uredbe eIDAS s predlogom NIS2.
 
Predavanjem sledi razprava med udeleženci webinarja in predavatelji. Pozivamo vas, da že zdaj razmislite in si pripravite vprašanja za govornike.

Podrobnejše informacije s strani Evropske komisije si lahko preberete TUKAJ

UDELEŽBA NA WEBINARJU JE BREZPLAČNA!

Sponzor srečanja


 

EIDES

Strinjam se s posredovanjem mojih podatkov sponzorju srečanja. Podrobneje o varstvu osebnih podatkov podjetja Palsit d.o.o. v Pogojih zasebnosti.
Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja podjetja Palsit d.o.o. in politiko varovanja osebnih podatkov! *
ZEIDES 2021

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.